Vaihtomahdollisuuksia

Opiskelijavaihdot perustuvat yleensä vaihto-ohjelmiin, joilla rahoitamme opiskelijoiden opiskelua ja harjoittelua ulkomailla. Vaihto-ohjelmia ovat esimerkiksi Erasmus+, Nordplus, FIRST+ ja north2north. Tämän lisäksi KAMK:lla on kahdenvälisiä vaihto-sopimuksia eri puolilla maailmaa.

Yhteistyökorkeakoulut

Tällä hetkellä KAMK:lla on yhteistyökorkeakouluja ja -kumppania yli viidessäkymmenessä maassa. Kussakin koulutuksessa on omat yhteistyökumppaninsa. Kansainväliseen vaihtoon lähteminen KAMK:n yhteistyökorkeakouluun on helppoa ja edullista. Näiden koulujen kanssa on tehty sopimus, jossa on sovittu opiskelija- ja opettajavaihdosta eikä opiskelijan tarvitse käydä läpi monimutkaista paperisotaa opiskelupaikan hankkimiseksi. Vastaanottava korkeakoulu ei voi myöskään periä opiskelijalta lukukausimaksuja. 

Joidenkin yhteistyökumppanien kanssa on sovittu myös harjoittelijavaihdosta. Tällöin yhteistyökorkeakoulu auttaa harjoittelupaikan etsimisessä paikallisista yrityksistä tai tarjoaa harjoittelupaikkaa omasta korkeakoulustaan.  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille tarjottavat ulkomaiset opinnot ovat yleensä aina alaan liittyvää harjoittelua yhteistyökumppaneiden järjestämissä paikoissa. 

University of Arctic

KAMK on jäsenenä Arktisessa yliopistossa (University of Arctic), jonka opiskelijavaihto-ohjelma on nimeltään north2north (n2n). Ohjelmassa mukana olevat yliopistot löydät linkkilistasta. Poikkeuksena n2n- vaihdoissa ovat Pohjois-Amerikan oppilaitokset, sillä kullekin osallistuvalle korkeakoululle myönnetään vuosittain vain muutama lukukausimaksuvapautukseen oikeuttava vaihtopaikka. Toisena poikkeuksena ovat Tanskan yhteistyökorkeakoulut, jotka veloittavat opiskelijoilta lukukausimaksun, mikäli korkeakoulujemme välillä ei ole sopimusta. Lisätietoja Pohjois-Amerikan n2n-kohteista saat omalta KV-koordinattoriltasi tai KV-palveluista.

Freemover-vaihto

KAMK:n yhteistyökorkeakoulujen lisäksi voit hakea ns. freemover-vaihtoon. Tällöin kannattaa varautua siihen, että järjestävä taho voi periä sinulta maksuja.

Yhteistyökorkeakoulut
Tutustu KAMK:n yhteistyökorkeakouluihin
Muita vaihtomahdollisuuksia


KAMK osallistuu Erasmus+ -ohjelmaan, jonka kautta lähdetään vaihtoon Suomesta muualle Eurooppaan. Lisätietoa ohjelmasta

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027
European Policy Statement

 


UArctic_logo_cmyk.png
KAMK on University of the Arctic - UArctic -verkoston jäsen ja aktiivisesti mukana pohjoisen kehittämisessä.  Lisätietoa verkostosta ja sen jäsenistä.