Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Kansainvälisyys>Vaihto-ohjelmat

Vaihto-ohjelmat

Kajaanin ammattikorkeakoulu osallistuu erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joilla rahoitetaan Kajaanin ammattikorkeakoulusta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan vaihtoa.

Erasmus+
Nordplus

FIRST
Kahdenväliset sopimukset
Sopimusten ulkopuolinen vaihto

 

Erasmus+
Erasmus+ korkeakoulutukselle on EU:n vaihto- ja yhteistyöohjelma, jonka avulla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Osallistujat pääsevät ohjelman kautta mm. oppimaan omaa alaansa ulkomaille, kehittämään kielitaitoaan, hankkimaan muita kansainvälisiä taitoja, joista on hyötyä sekä työelämässä että kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.  

Ohjelmassa ovat mukana EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki sekä Makedonia ja se kattaa vuodet 2014 - 2020. Ohjelmassa on kolme avaintointa:

Avaintoimi 1 - oppimiseen liittyvä liikkuvuus (opiskelijat ja henkilöstö
Avaintoimi 2 - yhteistyöhankkeet (strategiset kumppanuushankkeet, tietoyhteenliittymät)
Avaintoimi 3 - tuki toimintapolitiikan uudistamiselle

Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan, korkeakoululla on oltava Euroopan komission myöntämä Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). KAMK:lle myönnetyn peruskirjan  ja siihen liittyvän Erasmus Policy Statementin löydät tämän sivun alalaidasta.

Nordplus
Nordplus tukee opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä korkeakoulutuksen alalla Pohjoismaissa ja Baltiassa, jonka kautta opiskelijat ja opettajat voivat lähteä vaihtoon pohjoismaisiin yhteistyökorkeakouluihin. Nordplus-yhteistyön perustana ovat pohjoismaisten korkeakoulujen väliset verkostot. Verkostot voivat vuosittain anoa Nordplus-tukea toiminnoilleen ja siten jakaa apurahoja edelleen. Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala on EuroNord-verkostossa, jossa on mukana kouluja Tanskasta, Latviasta, Fär-saarilta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

FIRST
FIRST - Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme, edistää Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä. Ohjelman avulla tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. Vaihto perustuu korkeakoulujen välisiin yhteistyöverkostoihin.

Kahdenväliset vaihtosopimukset
Kahdenvälisiä vaihtosopimuksia Kajaanin ammattikorkeakoululla on pääsääntöisesti Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa.  

Sopimusten ulkopuolinen vaihto
Virallisten vaihto-ohjelmien ja kahdenvälisen vaihdon ulkopuolella vaihtoon lähtevät ns. freemover-opiskelijat hankkivat itse opiskelupaikan ulkomaisesta korkeakoulusta. Tällöin opiskelijan on pääosin itse etsittävä tietoa ja varauduttava lukukausimaksujen maksamiseen.  

Erasmus-peruskirja

ERasmus.png