ECTS auttaa kansainvälistymistä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä.  ECTS:n tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden liikkuvuutta tarjoamalla vertailukelpoista tietoa korkeakoulusta ja sen koulutusohjelmista. Sen tavoitteena on myös helpottaa ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymistä ja tunnustamista.

KAMK:n englanninkieliset opinto-oppaat päivitetään vuosittain. Linkki opinto-oppaisiin