Maksuttomat YAMK -opinnot alumneille


KAMKin Master School tarjoaa alumneille YAMK -tasoisia opintojaksoja maksutta avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Voit hyväksilukea avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opinnot tutkinto-ohjelmien opintoihin.

Huomaathan, että kursseilla on rajattu osallistujamäärä. Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumislinkki. Linkin löydät opintojaksokuvauksen lopusta.

Tarjolla on seuraavat opintojaksoja:

Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva (5 op)

Ajankohta: Syksy 2021

Opintojen sisältö

Opinnoissa perehdytään rekrytointiprosessin eri vaiheisiin ja sekä käydään läpi mm.

  • rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan merkityksen yrityksen menestystekijänä.
  • työnantajamielikuvan aktiivisen rakentamisen merkitys osana strategista johtamista ja erityisesti osana strategista henkilöstöjohtamista.
  • työnantajamielikuvan merkitystä nykyisten ja tulevien työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnin tukena.

Ilmoittaudu opintojaksolle.

Hyvinvointiteknologia (5 op)

Ajankohta: Kevät 2021

Opintojakson sisältö

- Terveys- ja hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Robotiikka
- Käyttäjälähtöinen suunnittelu
- Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu
- Eettiset kysymykset

Ilmoittaudu opintojaksolle.

Uudet teknologiat 2 (5 op)

Ajankohta: Syksy 2021

Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy oman ja yrityksen tarpeista lähtien oman alansa huipputeknologioihin ja tulevaisuuden teknologioihin. Tarkempi opintojakson kuvaus tarkentuu keväällä 2021.

Ilmoittaudu opintojaksolle


 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Lisätietoja opinnoista: