Etusivu / fi / Opinnäytetyö

Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulussa

 

Tämä opinnäytetyöpakki on Kajaanin ammattikorkeakoulun ylläpitämä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs, työelämään suuntautuva opinnäytetyön aihe ja työelämää löytämään kehittämistä vaativalle asialle sopiva tekijä, ko. aihealueesta kiinnostunut opiskelija. Opinnäytetyön tekemisen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä sekä edistää opiskelijoiden siirtymistä opiskeluista työelämään.

Opiskelija

 Opiskelija voi löytää opinnäytetyön aiheen suoraan työelämästä esimerkiksi työn tai työharjoittelun aikana. Lisäksi sopivia aiheita voi löytää aihepankista (vaatii kirjautumisen).  

Tilaaja - työelämän edustaja

 Opinnäytetyön tilaajana voi olla yritys, julkinen organisaatio, yhdistys tai yksityinen henkilö.

Työelämälähtöiset tutkimus- ja kehittämistarpeet, jotka voisivat sopia opinnäytetyön aiheeksi, voi ilmoittaa opinnäytetyön Ehdota aihetta -lomakkeella.