KAKM BALL Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”)
PL 52, Ketunpolku 1
87101 KAJAANI

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan saavat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunnat tai heidän perheenjäsenensä.
Arvontaan osallistutaan antamalla sähköpostiosoite pelitulosten kirjaamisen yhteydessä sivustolla www.kamkball.fi. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 29.2.-1.4.2020. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa www.kamkball.fi. Arvontaan osallistutaan antamalla sähköpostiosoite pelituloksen julkaisua varten. Kilpailuun osallistuminen edellyttää kilpailuehtojen noudattamista, muutoin Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

Kilpailuun osallistuminen on sitoumus noudattaa näitä sääntöjä ja ehtoja sekä Järjestäjän päätöksiä niiden pohjalta. Arvontaan osallistuminen oikeuttaa. Järjestäjän pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Järjestäjän verkkosivustolla ja somekanavissa. 

5. Palkinnot ja niiden arvonta

Päivitys: Koronatilanteen vuoksi palkinto on 300 € lahjakortti Break Sokos Hotel Vuokattiin. Lahjakortin voimassaolon määrittelee Break Sokos Hotel Vuokatti. 
Lahjakortti toimitetaan voittajalle. 

Arvonnan palkintona arvotaan viikonloppuloma 2 hlölle Vuokatissa voittajan toivomana ajankohtana 1.5.- 23.8.2020 välisellä ajalla.
Palkinto sisältää majoituksen perjantaista sunnuntaihin Break Sokos Hotel Vuokatissa (standard twin 2hlön huoneessa) varaustilanteen mukaisesti. 
Palkinto arvotaan kaikkien www.kamkball.fi -sivulla sähköpostiosoitteensa antaneiden kesken 3.4.2020. Voittajalle ilmoitetaan 8.4.2020 mennessä sähköpostilla. Mikäli voittaja ei vastaa viikon kuluessa ilmoituksesta, Järjestäjä suorittaa uuden arvonnan osallistuneiden kesken. Mikäli uusikaan voittaja ei vastaa ilmoitukseen viikon kuluessa, uutta arvontaa ei enää suoriteta. Osallistuja on vastuussa luovuttamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta Järjestäjästä riippumattomista syistä viikon kuluessa yhteydenottopäivästä laskettuna, palkinto menettää arvonsa eikä sitä voi enää vastaanottaa.

6. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajien vastuu
Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Mikäli Järjestäjä pyytää, voittajan on todistettava henkilöllisyytensä. Järjestäjä ei kata kustannuksia matkustajien asuinpaikkakunnilta Vuokattiin tai muita kuluja majoittumisen lisäksi. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Palkintomatkan ajankohtaa ei voi muuttaa.
Voittajalla on oikeus kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta.

7. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
Vapautukset vastuusta eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8. Julkisuus
Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen www.kamk.fi ja www.kamkball.fi -sivustoilla.

9. Sääntöjen soveltaminen ja sääntömuutokset
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
Järjestäjällä on oikeus tehdä sääntömuutoksia. Arvontaan liittyvien epäselvyyksien ratkaiseminen on Järjestäjän vastuulla.

10. Henkilötiedot
Osallistujan luovuttamia henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arvontaan liittyvä rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät osoitteesta https://www.kamk.fi/loader.aspx?id=44c630f1-d287-4fd1-bfdf-8e30d3e8be61