Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / Työelämäpalvelut

Täydennyskoulutusta ja t&k-toimintaa

Koulutus on investointi, joka parantaa työyhteisön kilpailukykyä sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Siksi haluamme kehittää asiakkaidemme ammattitaitoa ja asiantuntijuutta sekä ylläpitää heidän osaamistaan. Voit tulla päivittämään tietosi ja taitosi myös valmistumisen jälkeen.

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt. AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita vastaavia korkeakoulutasoisia täydennyskoulutus- ja kehityspalveluja Kainuun, Pohjois-Suomen ja Ylä-Savon alueelle ja myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta lähtee asiakkaiden tarpeista, on joustavaa, kilpailukykyistä ja yhteistoiminnallista. Tavoitteena on asiakkaiden ammattitaidon, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen työyhteisön kilpailukyvyn parantamiseksi alueellisesti ja kansainvälisesti.

Koulutuksen lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminta on oleellinen osa Kajaanin ammattikorkeakoulun perustehtävää ja sitä tehdään kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. Toiminnan tarkoituksena on kehittää yritysmaailman ja ammattikorkeakoulun prosesseja ja tuotteita.

Ammattikorkeakoulu on kohdentanut kehittämistoimintaansa erityisesti Kainuun kasvualoille, kuten elektroniikka- ja ohjelmistoteollisuuteen, matkailuun ja muihin palveluihin sekä terveyden edistämiseen. Tutkimus- ja kehitysyksikkö johtaa hankkeita, ja niiden toteutuksesta vastaavat pääosin koulutusalojen asiantuntijat. Näin pyritään varmistamaan tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä opetuksen välinen kiinteä yhteys. Ammattikorkeakoulu pyrkii tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Teoriaa käytännössä
Yhteistyö alueen yritysten kanssa on tiivistä. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelijat vahvistavat työelämävalmiuksiiaani oppimalla asiantuntijatehtävissä. Työelämäläheinen projektioppiminen ja oikeissa työelämän projekteissa toimiminen ovat meille arkielämää. Projektiopinnot suunnitellaan opiskelijan omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, joten opiskelijat toimivat käytännön työtehtävissä harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa asiantuntijaohjauksen projekteihin. Projektien aiheita tulee yhteistyökumppaneilta ja opiskelijoiden omien ideointien kautta.  

Oppimisneuvolassa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat tuottavat terveyspalveluja opettajien ja terveydenhoitajan ohjaamina. Palvelut ovat osa opiskelijoiden opintosuunnitelman mukaista opiskelua. Terveysneuvonta, yksilölliset terveystarkastukset sekä fyysisen kunnon kartoitus ovat osa oppimisneuvolan palveluita.

 

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

• Avoin AMK
• Erikoistumiskoulutukset
• Henkilöstökoulutukset
• Teemaseminaarit
• Työelämän ja työyhteisöjen kehittämispalvelut ja koulutukset


Tutkimus- ja kehityspalvelut
• Laboratoriot
• Oppimisneuvola
• Elektroniikan testaus
• Opinnäytteet
• Tutkimus- ja kehitystoiminta 
Yhteistyö työelämän kanssa
• toiminnallista testausta elektroniikkayrityksille
• käyttöjärjestelmien ja versionhallinnan kokonaisuuksia
• laadullista markkinointitutkimusta: asiakaspalaute markkinoinnin kehittämisessä
• logistiikan kehittämistä
• Internet-ohjelmointia ja muita atk-projekteja
• viestintämateriaalien tekemistä eri menetelmillä
• myyntikampanjoita
• markkinointi- ja asiakastyytyväisyys-tutkimuksia
• tapahtumien järjestämistä
• terveyttä edistäviä tutkimuksia ja materiaaleja
• hyvinvointiteknologian avulla selviytymistä tukevia hankkeita