Osaamisalueet ja vahvuusalat

Osaamisalueet

Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta ja organisaatiorakenne perustuvat viiteen osaamisalueeseen.

KAMK_ Toimintaa profiloivat osaamisalueet.jpg


Aktiviteettimatkailulla 
tarkoitetaan valtakunnallisesti ainutlaatuista liikunnan ja matkailun yhdistävää toiminnallista kokonaisuutta.

Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalue on vahvasti alueellinen toiminto, joka tukee alueen SOTE:n ja yritystoiminnan kehittymistä. Terveysliikunta yhdistää Sairaan- ja terveydenhoito- ja Aktiviteettimatkailu -osaamisalueet toisiinsa.

Tietojärjestelmät -osaamisalue integroi tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan osaamisen osaksi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävää mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskusta CEMIS:tä.

Kone- ja kaivostekniikka on Kajaanin ammattikorkeakoulun uusin ja vahvasti kehittyvä toiminta- ja osaamisalue. Peli- ja kaivannaisalaa kehitetään kansallisen koulutustarpeen edellyttämällä tavalla.

Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalue vastaa alueen liiketalouden koulutuksesta sekä edistää läpileikkaavana toimintona muiden osaamisalueiden liiketoi-mintaosaamisen ja -edellytysten kasvamista sekä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen hanke- ja yritystoiminnan kehittymistä. Samalla Liiketoiminta ja innovaa-tiot -osaamisalue vastaa opiskelijat kehittämistoiminnassa –toimintamallin kehittämisestä Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Osaamisalueiden vahvuusalat

Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa suunnataan yhden läpileikkaavan profiilin - älykkään ratkaisut - avulla. Kullakin osaamisalueella on vahvuusala, joka tukee profiilia. 

Kone- ja kaivostekniikka -osaamisalueen vahvuusalana on tuotantojärjestelmät, joka tarkoittaa tuotannon automaation, robotisaation ja niitä yhdistävän digitalisaation osaamisen kehittämistä.

Tietojärjestelmät-osaamisalueen vahvuusalana on peli- ja mittaussovellukset. Datacenter-ratkaisuja sekä mittausteknologiaan tukeutuvaa hyötypeliosaamista hyödynnetään laaja-alaisesti uusien älykkäiden ratkaisujen synnyttämiseksi.

Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalueen vahvuusalana on liiketoimintapotentiaali, joka keskittyy liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamis- ja jalostamisosaamiseen kannattavaksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Aktiviteettimatkailu-osaamisalueen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisen ja liiketaloudellisesti kannattavien liikunta- ja matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämistä.

Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalueen vahvuusalana on älykäs kotihoito, joka vastaa tulevaisuuden kotona asumisen ja terveydestä huolehtimisen haasteisiin. Uuden teknologian hyödyntämisellä edistetään älykkäiden ratkaisujen käyttöä terveydenhuollossa.