Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yleistä hallintoa ja taloutta johtaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. KAMK Oy:n hallitus vastaa strategisesta, talouden ja toiminnan ohjauksesta.
Hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (16 §) ja KAMK:n johtosäännössä (3 §).

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

 Aki Räisänen, pj
 Kari Saukkonen, varapj
 Juha Huotari, jäsen
 Risto Hämäläinen, jäsen
 Varpu Niskanen, jäsen
 Risto Oikari, jäsen
 Markku Oikarinen, jäsen
 Minna Partanen, jäsen
 Anni Rimpiläinen, jäsen


Toimitusjohtaja/rehtori

Toimitusjohtajana/rehtorina toimii Matti Sarén.

Toimitusjohtajan/rehtorin tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (§ 18) ja KAMK:n johtosäännössä (§ 4).

Johtoryhmä

KAMK johtoryhmä tukee rehtoria/toimitusjohtajaa päätöksenteon valmistelussa toimenpideohjelmatasolla.

 

Johtoryhmän muodostavat:

 Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén
 Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Merja Mäkinen
 Koulutusjohtaja Mikko Keränen / Sote-osaamisalue
 Koulutusjohtaja Jari Kähkönen / Teknologia-osaamisalue
 Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen / Business-osaamisalue
 Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut
 IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki