Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yleistä hallintoa ja taloutta johtaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. KAMK Oy:n hallitus vastaa strategisesta, talouden ja toiminnan ohjauksesta.
Hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (16 §) ja KAMK:n johtosäännössä (3 §).

Toimitusjohtaja/rehtori

Toimitusjohtajana/rehtorina toimii Matti Sarén.

Toimitusjohtajan/rehtorin tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (§ 18) ja KAMK:n johtosäännössä (§ 4).

Johtoryhmä

KAMK johtoryhmä tukee rehtoria/toimitusjohtajaa päätöksenteon valmistelussa toimenpideohjelmatasolla.

 

Johtoryhmän muodostavat:

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén
Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Merja Mäkinen
Kehitysjohtaja (koulutus) Eija Heikkinen
Kehitysjohtaja (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) Mikko Keränen
Koulutuspäällikkö Jaana Kemppainen / Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalue
Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen / Kone- ja kaivostekniikka -osaamisalue
Koulutuspäällikkö Kimmo Nikkanen / Tietojärjestelmät-osaamisalue
Koulutuspäällikkö Hannele Siipola / Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalue
Koulutuspäällikkö Katri Takala / Aktiviteettimatkailu-osaamisalue