Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Yleistä hallintoa ja taloutta johtaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. KAMK Oy:n hallitus vastaa strategisesta, talouden ja toiminnan ohjauksesta.
Hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (16 §) ja KAMK:n johtosäännössä (3 §).

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
Aki Räisänen, pj
Kari Saukkonen, varapj
Juha Huotari, jäsen
Risto Hämäläinen, jäsen
Arto Karjalainen, jäsen
Markku Oikarinen, jäsen
Minna Partanen, jäsen
Anni Rimpiläinen, jäsen
Teemu Turunen, jäsen

 

Toimitusjohtaja/rehtori

Toimitusjohtajana/rehtorina toimii Matti Sarén.

Toimitusjohtajan/rehtorin tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa (§ 18) ja KAMK:n johtosäännössä (§ 4).

Johtoryhmä

KAMK johtoryhmä tukee rehtoria/toimitusjohtajaa päätöksenteon valmistelussa toimenpideohjelmatasolla.

 

Johtoryhmän muodostavat:

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén
Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Merja Mäkinen
Koulutusjohtaja Mikko Keränen / Sote-osaamisalue
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen / Teknologia-osaamisalue
Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen / Business-osaamisalue
Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut