Etusivu / fi / KAMK / Toiminta / KAMK:n tapa toimia / Kehittäminen

Toiminnan kehittäminen

Toimintamme kehittämisen lähtökohtana on, että johtamis- ja laatujärjestelmän tuottaman tiedon, toiminnan raportoinnin ja muu toiminnan arviointitiedon avulla KAMK:n organisaatiota ja sen toimintaa voidaan suunnata vision saavuttamiseen läpinäkyvästi, perustellusti ja johdonmukaisesti.

Työkaluina toimivat KAMK-tason sekä osaamisalueiden/palveluiden toimintasuunnitelmat, joihin dokumentoidaan keskeiset kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan tuloksia ja kehittämisentilaa analysoimme vuosittain suhteessa toimenpideohjelman tavoitteisiin ja suhteessa toimintasuunnitelmien toimenpiteisiin.
Analyysin pohjalta toiminnan sisäistä kehittämistä suunnataan niin, että KAMK’20-strategian tavoitteet saavutetaan.

Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen

 Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen on kuvattu laadunhallinta -sivulla.