Kiitämme lahjoittajia:

Yritykset ja yhteisöt, jotka ovat sallineet nimensä käytön tiedotuksessa

Kainuun Osuuspankki
Kuhmon Osuuspankki
Ylä-Kainuun Osuuspankki
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Oulun kauppakamari
Ämmän Betoni Oy
Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry
Tradenomiliitto TRAL ry
Terrafame Oy

 Yksityishenkilöt, jotka ovat sallineet nimensä käytön tiedotuksessa:

Teuvo Hatva
Polina Petrova
Riina-Sisko Kestikievari
Alisa Virkki
Tanja Martikainen
Essi Holkonen
Johanna Lukkarinen
Jenni Humaljoki
Tuija Nuutinen
Sara Kiuru
Heljä Ilmoniemi
Essi Palonen
Erkki Roivainen
Anastasia McAvennie
Janika Möttönen
Eeli Viholainen
Matti Sarén
Heta-Kaisa Huttunen
Jaana Karjalainen
Pasi Korhonen
Sanni Mäki
Jenni Siivola
Mira Nukari
Teemu Turunen
Anne Väätäinen
Eeva Leinonen 
Arto Heikkinen
Kirsi Huotari
Heli Peltomaa
Teija Sievänen
Janus Pitkänen
Jani Vattula
Mervi Ruotsalainen
Magdalena Leitner 
Petra Mussbacher 
Antonia Hödl
Karl Eunmann
Noora Kyllönen
Elina Suominen
Katri Takala
Jouni Lappalainen
Eetu Moilanen
Varpu Niskanen
Ilona Mäki 
Merja Mäkinen
Essi Saari
Maaret Lindholm
Riikka Pulkkinen
Eija Heikkinen
Ville-Mikko Kinnunen
Vera Bruhn
Eero Koskelo
Arto Huuhtanen
Raimo Lusma
Samuli Repo
Tuomas Suokko
Riikka Rajaniemi
Heli Kauppinen
Annika Rehtola 
Saku Petlin
Henri Väisänen
Susanna Sorvo
Jusa Sorvo
Sanna Pakkala-Juntunen
Anne Määttä
Aleksi Karppinen
Miko Kilpeläinen
Juha Rainto
Jari Kähkönen
Camilla Maunu 
Joel Känsälä
Anssi Remes
Joona Keränen
Vilma Helimäki
Heli Railo
Elisa Mertala 
Elli Miinin
Marika Pöllä
Eero Kemppainen
Niko Kinnunen
Petri Tolonen
Taru Turunen
Erdem Güner
Reetta Keinänen
Jussi Ala-Hiiro
Marketta Ikäheimo 
Päivi Vaattovaara
Pasi Puskala