Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Pore- porukalla parempaan

Uutisarkisto

Pore- porukalla parempaan

11.12.2020 10.00

Marraskuun alussa käynnistyi työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-kehittämishanke PORE – Porukalla parempaan. 

Porukalla parempaan -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy valitun asuinalueen eli Kajanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, alueella toimivan kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Hankkeessa innostetaan alueen asukkaita kehittämään hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluja omien tarpeidensa mukaisesti.  

Hankkeen taustalla on Kajaanin kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden työryhmän (HYTETU) indikaattoreista tunnistamat alueen väestön hyvinvoinnin tilaa koskevat haasteet. Hyvinvoinnin haasteet Kajaanissa liittyvät erityisesti nuorten mielenterveyden ongelmiin ja yksinäisyyteen sekä työikäisten yhteisöstä syrjäytymiseen tai syrjäytymisuhkaan. 
Projektissa hyödynnetään Oulussa ITU2 -hankkeessa kehitettyä toimintakonseptia tietyn asuinalueen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä Dimmi-hankkeessa kehitettyjä digitaalisia menetelmiä nuorten mielenterveyden tukemiseksi. 

PORE -Hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Hankeen toteutusaika on 1.11.2020-28.2.2023 ja kokonaiskustannusarvio 543 800 €. 

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Ullamaija Niskanen 040 546 8076, ullamaija.niskanen(@)kamk.fi
Projektikoordinaattorit: Anne Miettinen 050 408 1103, anne.miettinen(@)diak.fi  
                                    Harri Smedberg 040 709 2940, harri.smedberg(@)kajaani.fi

 

Kuvassa logot: Euroopan unionin sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, Diak ammattikorkeakoulun logo, Kajaanin kaupungin logo ja Kajaani ammattikorkeakoulun logo.