Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Matkailulla merkittävät aluetalousvaikutukset Posiolla

Uutisarkisto

Matkailulla merkittävät aluetalousvaikutukset Posiolla

14.4.2021 9.13

Matkailulla on Posiolle suuri aluetaloudellinen merkitys. Tämä selviää Kajaanin ammattikorkeakoulussa valmistuneesta selvityksestä, jossa arvioidaan Posion matkailun välitön matkailutulo, välitön matkailutyöllisyys, välitön palkkatulo ja välitön palkkaverotulo toimialoittain vuonna 2019.

Posiolle suuntautuvan matkailun välitön matkailutulo oli vuonna 2019 yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Sa-maan aikaan välitön matkailutyöllisyys oli 40 henkilötyövuotta. Matkailun synnyttämä välitön palkkatulo oli 1,2 miljoonaa euroa ja sen aikaansaamaa palkkaverotuloa kertyi hieman yli 160 000 euroa.

Vähittäiskauppa muodosti matkailutulosta 57 prosenttia. Noin viidennes kertyi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Matkailutyöllisyydestä majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa muodostivat lähes samanarvoisesti yhteensä 74 prosenttia. Vuonna 2019 Posiolla tarvittiin noin 188 000 euroa välitöntä matkailutuloa yhtä välitöntä matkailutyöpaikkaa (henkilötyövuotta) kohti. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun tekemä selvitys toteutettiin osana Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n koordinoimaa Gateway to Land of National Parks -hanketta. Gateway-hankkeen tavoitteena on lisätä kansainvälisten matkailijoiden yöpymisiä koko hankealueella, lisätä Kuusamon lentoaseman matkustajamääriä ja edistää kestävää matkailu. Selvitys pohjautuu paikallisten yrittäjien haastatteluihin sekä Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton uusimpiin käytettävissä oleviin tilastoihin. Selvityksessä ei laskettu tarkemmin matkailun kerrannaisvaikutuksia.

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Posiolla -raportti.

Lisätietoja:
Pasi Korhonen Arto Heikkinen
Yliopettaja / projektipäällikkö Projektityöntekijä
Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
puh.  044 7101 360 puh. 044 7101 519