Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Palliatiivisen ja saattohoidon kansallinen tapahtuma kiinnittää katseen läheisiin – ”Läheisten antama tuki elämän loppuvaiheessa on korvaamatonta”

Uutisarkisto

Palliatiivisen ja saattohoidon kansallinen tapahtuma kiinnittää katseen läheisiin – ”Läheisten antama tuki elämän loppuvaiheessa on korvaamatonta”

27.9.2021 9.02

Kansainvälisenä palliatiivisen ja saattohoidon päivänä 9. lokakuuta järjestetään avoin valtakunnallinen yleisötapahtuma Ketään ei jätetä, joka kiinnittää huomiota läheisten tarpeisiin palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Tapahtuma järjestetään etäyhteyksin 9.10.2021 kello 10.00–12.30.

Läheiset ovat keskeinen osa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Läheiset toteuttavat kodeissa kaikesta potilaan hoitamisesta noin 50–95 prosenttia. Kansainvälisen palliatiivisen ja saattohoidon päivän yhtenä tavoitteena on avata yhteiskunnallista keskustelua läheisten merkityksestä osana palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutumista.

- Läheisten antama tuki elämän loppuvaiheessa on korvaamatonta. Yhdessä ammattilaisten kanssa he mah-dollistavat hyvän kotisaattohoidon, sanoo palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto, joka on yksi Ke-tään ei jätetä -etätapahtuman puhujista.

Kansainvälisen palliatiivisen ja saattohoidon päivän organisoi Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA). Suomessa tapahtuman järjestävät EduPal-hanke, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto. EduPal-hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeita. EduPalissa osatoteuttajina on 15 ammattikorkea-koulua, joissa on sairaanhoitajakoulutus, kaikki viisi lääketieteen tiedekuntaa sekä yksi hoitotieteen ja terveys-hallintotieteen tutkimusyksikkö. EduPalin tavoitteena on ollut palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuk-sen kehittäminen.
Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization) määritelmän mukaan palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Sen aika on viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Suomessa arviolta 70 000–75 000 potilasta tarvitsee palliatiivista hoitoa vuosittain. Läheiset ovat merkittäviä henkilöitä, jotka osallistuvat ja tarjoavat tukeaan palliatiivisen ja saattohoidon toteuttamiseen.
Läheiset toteuttavat kodeissa kaikesta potilaan hoitamisesta noin 50–95 prosenttia.
Läheisten tuki kotisaattohoidossa on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, sillä il-man läheisiä kotisaattohoitoa ei useinkaan olisi mahdollista toteuttaa
Läheiset tuntevat parhaiten potilaan tarpeet ja toiveet

Lisätietoja ja yhteydenotot
Petra Auramo
Projektisuunnittelija
petra.auramo(@)helsinki.fi
p. 050-4114905

Minna Hökkä
EduPal-hankkeen projektipäällikkö, koulutusjohtaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu
minna.hokka(@)kamk.fi
p. 044 715 7078
 
OHJELMA JA LINKKI TAPAHTUMAAN

EDUPAL-HANKE

Ohjelma     
 
Tapahtuman juontaja: Minna Hökkä, projektipäällikkö, EduPal 

10.00 Tervetuloa, Tiina Saarto, palliatiivisen lääketieteen professori, ylilääkäri, HUS Palliatiivinen keskus 
10.10 Läheisen tuki palliatiivisessa hoidossa, Miranda Koskinen, psykologi, Helsingin kaupunki ja HUS Syöpäkeskus 

10.40 Läheinen osana kotisaattohoitoa, Hanna Hävölä, palliatiivisen hoidon eritysasiantuntija, Tampereen kaupunki 

11.10 Tauko 5min 

11.15 Läheistä ei jätetä – mistä saan tukea, Heli Mikkonen, apulaisosastonhoitaja, HUS Palliatii-vinen keskus 

11.30 Kehtolaulu elämälle – musiikkiesitys, Anna Brummer, Helsingin Suursuon sairaalan pal-liatiivisten osastojen ja Terhokodin sairaalamuusikko 

12.00 Yleisökysymyksiä päivän teemasta, vastaamassa palliatiivisen hoidon asiantuntijat 

12.30 Päätössanat, Minna Hökkä, projektipäällikkö, EduPal