Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Positiivinen pyörre saatu käyntiin - 150 kainuulaista yritystä haluaa kehittää toimintaansa

Uutisarkisto

Positiivinen pyörre saatu käyntiin - 150 kainuulaista yritystä haluaa kehittää toimintaansa

3.9.2021 12.51

Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä toiminta-alueensa yrityskentän kanssa tuottaen palveluita niin alueellisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin eri vahvuusalueillaan.  

Yrittäjän päivän aikaan ammattikorkeakoululla on käynnissä monien muiden hankkeiden ohella Sitran rahoittama Työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla oppimisen ekosysteemin rakentajina- hanke sekä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Koodeja naisyrittäjyyteen- hanke. Kummankin hankkeen taustalla on vahvana kainuulaisten yritysten menestyminen ja toiminnan kehittäminen. 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevista yli 70% tulee muualta kuin Kainuusta. Hankkeissa työskennellään pitovoiman vahvistamiseksi eli että opiskelijat jäisivät opintojensa jälkeen Kainuuseen töihin. Opiskelijoille luodaan työelämäkontakteja ja heitä sitoutetaan alueeseemme pidemmälläkin aikavälillä. Tulokset tästä työstä ovat lupaavia, yli 60% opiskelijoista jää Kainuuseen.  

Niklas Saari tuli opiskelemaan Kajaaniin yhdessä kahden muun samalta paikkakunnalta olleen ystävänsä kanssa ja nyt, vuosia myöhemmin, edelleen kaksi heistä asuu vakituisesti Kajaanissa. Saari perusti myös opintojensa jälkeen oman pelialan yrityksen muutaman muun kumppanin kanssa. Yrityksen sijoittumiselle ei Saari nähnyt muita vaihtoehtoja kuin Kajaanin, sillä kaupunki tarjosi loistavat puitteet yrittämiselle.  

Työelämäaktivaattorit- hankkeen projektiasiantuntija Saara Uusiheimala on itsekin hyvä esimerkki siitä, kuinka opiskelujen aikana luodut työelämäkontaktit sitouttavat Kainuun alueeseen ja työelämään. Ennen vuotta 2004 aloitettuja opintoja ei Uusiheimalalla ollut siteitä Kajaaniin eikä syytä tulla tänne, mutta ammattikorkeakoulun luomien siteiden kautta työllistyminen oli helppoa.  

Työelämäaktivaattorit- hankkeen tavoitteena on ollut sitouttaa 140 yritystä tapaamiseen ja kartoittaa samalla heidän tarpeitaan koulutuksen, osaamisen ja työvoimatarpeen suhteen. Syyskuun alkuun mennessä tämä tavoite on saavutettu ja noin 70 yrityksen edustajat on jo myös tavattu. Vastaanotto on yrittäjien keskuudessa ollut erittäin positiivista ja saadun palautteen mukaan kyseinen toiminta on tarpeellista ja hyödyllistä.  

Elektroval Oy:n toimitusjohtaja Sari Laitinen kokee erittäin hyödyllisenä sen, että ammattikorkeakoulu tuottaa hankkeidenkin kautta palveluita yritykselle. Työelämäaktivaattorit- hankkeen puitteissa Elektroval:lle on jo alettu suunnittelemaan räätälöityä kurssia yrityksen osaamisen kehittämiseen.  

Naisyrittäjyyteen keskittyvässä hankkeessa aktivoidaan kainuulaisia ja pohjoispohjanmaalaisia naisyrittäjiä verkostoitumaan sekä kehittämään omaa osaamistaan ja liiketoimintaansa erilaisten älykkäitten ratkaisuiden avulla. Hankkeen puitteissa järjestetään valmennus- ja koulutustilaisuuksia ja verkostointitapaamisia, joiden aikana keskitytään älykkäisiin ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Yritystoiminta kehittyy oman osaamisen kehittämisen kautta ja tuo selkeää hyötyä yrittäjälle. Syksyyn mennessä hankkeen toimesta on jo toteutettu yhteensä 8 valmennus-, koulutus- sekä verkostotapahtumaa, ja jatkoa on luvassa. 

”KAMKin yrittäjille ja elinkeinoelämälle kohdistetut hankkeet ovat ehdottoman tärkeitä. KAMKin toimiessa nykyisin yhä vahvemmin yrittäjärajapinnassa, on olennaista suunnitella ja toteuttaa hankkeita, joilla voidaan tukea alueellista yrittäjyyttä mahdollisimman konkreettisin keinoin. Tämä voidaan varmistaa käymällä aktiivista keskustelua yrittäjien ja yritysten kanssa sekä toki toteutettavien hankkeiden markkinointityöllä ja saavutettavuudella.” Anna-Kaija Hurskainen Brandanasta toteaa ja jatkaa ”Hanke on hyödyllinen, kun sen avulla voidaan antaa käytännön tukea tai neuvontaa, vahvistaa yrityksen osaamista ja verkostoja sekä toteuttaa yrityksen kehittämiseen liittyviä asioita. Hankkeiden hyöty tietysti konkretisoituu yrittäjän osallistumisen ja aktiivisuuden kautta. Tulokset syntyvät juurikin yhteistyöstä! Itse näen KAMKilla toimivan useita yrittäjälle hyödyllisiä hankkeita ja toivon niille saatavan jatkoa.”  

Yrittäjiä kannustetaan osallistumaan ja sitä kautta vaikuttamaan siihen, miten alueen yrityskenttää kehitetään. Verkostoitumisen ja oman osaamisen kehittämisen kautta saa myös uusia ideoita, virtaa sekä voimaa!  

 

Koodeja naisyrittäjyyteen- hanke 

Projektipäällikkö Johanna Takanen, puh. 044 7101 127,  johanna.takanen(at)kamk.fi  
Projektityöntekijä Anna-Reetta Leinonen,  puh. 040 1531 450, anna-reetta.leinonen(a)kamk.fi 

Työelämäaktivaattorit-hanke  

Projektiasiantuntija Saara Uusiheimala, puh. 040 483 9875, saara.uusiheimala(a)kamk.fi