Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / REMAC-hankkeessa investoidaan Puolangan jätevesilietteiden käsittelyyn

Uutisarkisto

REMAC-hankkeessa investoidaan Puolangan jätevesilietteiden käsittelyyn

18.8.2021 9.08

Karelia CBC –ohjelman rahoittamassa REMAC-hankkeessa investoidaan Puolangalle jätevesilietteiden käsittelyyn tarkoitettu pienehkön mittakaavan biokaasureaktori, joka palvelee jatkossa Puolangan ja lähikuntien tarpeita tuottamalla biokaasua korvaamaan lämpölaitoksen käyttämää fossiilista polttoöljyä. Jätevesilaitoksen läheisyyteen nousevan laitoksen toimittaa kokonaisratkaisuna Doranova Oy, ja sen hankinnassa hyödynnettiin innovatiivisen julkisen hankinnan prosessia, eli konseptin ja hankinnan suunnittelu toteutettiin avoimessa vuoropuhelussa alan yritysten kanssa. Hankinnan kriteeri ei ollut edullisin hinta, vaan paras vastaavuus annettuun kattohintaan nähden.
 
”REMAC-hankkeessa pyrittiin löytämään resurssiviisas ja monistettava konsepti jätevesilietteiden biokaasukäsittelyyn haja-asutusalueilla. Tämä teki projektista erittäin mielenkiintoisen myös pääurakoitsijan ja tekniikan toimittajan näkökulmasta. Vaikka Doranovan biokaasuratkaisuista löytyikin sopiva tekninen kokonaisuus hankkeen tarpeisiin, käytimme silti paljon aikaa laitoskokonaisuuden hiomiseen”, toteaa Antti Myllärinen, Doranova Oy:n toimitusjohtaja.
 
REMAC on Kajaanin ammattikorkeakoulun johtama Suomi-Venäjä-yhteistyöhanke, johon Puolangan kunnan ja KAMKin lisäksi Suomesta osallistuu MACON Oy. Samassa hankkeessa kehitetään myös lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta Venäjän Karjalassa paikalliseen energiakäyttöön.
 
REMAC-hankkeessa, kuten muissakin Karelia CBC-rajayhteistyöhankkeissa vaihdetaan jatkuvasti rajan yli tietoa teknologioista ja niitä tarjoavista yrityksistä. Tällä hetkellä hankkeen ja suomalaisen teknologiaviennin kannalta polttavia teemoja ovat biokaasun tuotanto, jätevesien hallinta sekä kompostointi.
 
Rajayhteistyöhankkeille on myös ominaista viedä ja tuoda teknologiaa kumppaneiden välillä. Kajaanin ammattikorkeakoulun hankevastaavat seuraavat erilaisia Venäjällä käynnissä olevia innovaatiopilotteja tälläkin hetkellä. Kyseiset tapaukset ovat lupaavia myös Euroopan markkinoita ajatellen, sillä niissä on ratkaistu hyvin erilaisia kalliiden valmistuskustannusten pullonkauloja.
 
Rajayhteistyöhankekumppanuuksista kiinnostuneiden yritystahojen toivotaan olevan yhteydessä aiheen tiimoilta joko Karelia CBC-ohjelmajohtaja Marko Ruokankaaseen tai REMAC-hankkeen projektipäällikkö Outi Laatikaiseen.

Marko Ruokangas
Ohjelmajohtaja, Karelia CBC
p. 040 060 2268
marko.ruokangas@kareliacbc.info 

Outi Laatikainen
Projektipäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu
puh. 044 7101 662
outi.laatikainen@kamk.fi