Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Kiertotaloutta kehitetään rajanaapureiden yhteistyönä - Kiertotalousseminaarissa murretaan kielimuuri simultaanitulkkauksella

Uutisarkisto

Kiertotaloutta kehitetään rajanaapureiden yhteistyönä - Kiertotalousseminaarissa murretaan kielimuuri simultaanitulkkauksella

21.4.2021 14.35

Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa on käynnissä lukuisia vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen liittyviä kehittämishankkeita. Karelia CBC -ohjelman kautta toteutettavissa REMAC-, SUSWAM- ja PeatStop-hankkeissa kehitetään muun muassa jätevesilietteiden käsittelyä ja biokaasun tuotantoa, jätehuoltoa ja kierrätystä sekä hulevesien hallintaa Kainuun ja Venäjän Karjalan välisenä yhteistyönä. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää Karelia CBC-hankkeiden ja niiden yhteistyöverkostojen kanssa tiistaina 27.4. JÄTE VAI RAAKA-AINE? -seminaarin. Seminaarin pääteemana on kiertotalous. Päivän aikana luodaan katsaus esimerkiksi jätteiden ja metallien kierrätykseen, lietteenkäsittelymenetelmiin ja jätebiomassojen jalostamiseen. Esillä on uusia menetelmiä ja innovaatioita itärajan molemmin puolin.

Seminaari järjestetään verkossa. Ääneen pääsevät useat alan ammattilaiset sekä Suomesta että Venäjältä. Seminaari toteutetaan kaksikielisenä simultaanitulkkauksen avulla. 
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun toteutamme kaksikielisen kansainvälisen seminaarin verkossa. Koronan myötä webinaarien järjestäminen on yleistynyt ja kynnys myös kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen on madaltunut. Nykytekniikka toimii hienosti kielimuurin murtajana. Osallistujat voivat seminaariin liittyessään päättää, kummalla kielellä seminaaria seuraavat. Esitykset tulkataan reaaliajassa molemmille kielille, erityisasiantuntija Outi Laatikainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta kertoo. 

Suomesta seminaarin Jätteet ja kierrätys -osiossa esitellään muassa Kierrätyskeskus Entringin kierrätysratkaisuja, Kajaanin Romun metallien kierrätystä ja Ekokympin kokemuksia kierrätyskasvatukseen liittyen. Iltapäivällä tee-mana on jätevedenkäsittely ja esillä on usean eri yrityksen ratkaisuja lietteiden käsittelyyn liittyen. Valmet Automation Oy kertoo jätevesilietteen automaatioratkaisuista, joiden osalta Venäjä on yksi yrityksen markkina-alueista. 

– Seminaarit ovat hyvä tapa lisätä meidänkin innovaatioiden näkyvyyttä. Tarjoamme jätevesikäsittelyyn automaatioratkaisuja pitäen sisällään jätevesilietteen käsittelyn kiintoainemittaus- ja optimointiratkaisut. Niiden avulla säästyy energiaa ja kemikaaleja, kun prosessit ovat paremmin hallinnassa, toteaa jätevesituotteiden liiketoimintapäällikkö Heli Karaila

- Jätevesilaitoksien ekotehokkuus ja ympäristöturvallisuus kasvavat ja samalla rahaakin säästyy. Uusien investointien takaisinmaksuaika on usein yllättävänkin lyhyt, jopa vain muutamia kuukausia, täydentää myyntikanavien liiketoimintapäällikkö Harri Kohonen.

Myös naapurimaan kiertotalousteemoihin pääsemme kurkistamaan mielenkiintoisten puheenvuorojen kautta. Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö esittelee jätehuollon oikeudellisia näkökohtia, nykytilannetta ja alueen näkymiä. Petroskoin kaupunki kertoo ympäristöaktivistien toiminnasta Karjalan alueella. Karjalan tasavallan jätehuoltoa hoitava Avtospetstrans Oy kuvailee kuulijoille jätehuollon tehostamisen ongelmia. Petroskoin jätevedenpuhdistamo kertoo kokemuksia jätevesilietteen kompostoinnista. Esille pääsevät myös yritykset, kuten ELP Group, joka esittelee teknologiaa, jossa biomassajätteestä tuotetaan pyrolyysillä biohiiltä ja bioöljyä.

Seminaarissa kerrotaan myös Karelia CBC -rajayhteistyöhankkeiden päämääristä, tavoitteista ja rahoitusnäkymistä ja esitellään käynnissä olevia kehittämishankkeita. Kiertotalousteemoja rajan molemmin puolin käsittelevä seminaari rahoitetaan Karelia CBC -ohjelman kautta. Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Outi Laatikainen
outi.laatikainen@kamk.fi

Seminaarikutsu