Etusivu / fi / Kehittamistoiminnan tueksi
Aineistoa ja linkkejä kehittämistoiminnan tueksi

Esteettömyys

Pohjois-Karjalan AMK. 2010. Iloa ja hyötyä esteettömyydestä.

Hinnoittelu

Hinnoitteluun löytyy hyvää oppimateriaalia Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman (OSKE) e-aineistoista. Täältä löytyy myös hinnoittelun pohjaksi valmiita excel-taulukoita.

MEK/Outdoors Finland. 2013. Ansaintaopas. Miten ansaita aktiviteeteillä?

Kansainvälistyminen

MEK/Outdoors Finland. 2014. Kansainvälistymisopas  on yleisopas, joka antaa tietoa tuotteistuksesta, hinnoittelusta, markkinoinnista ja jakelukanavista (4P).

MEK. 2013. Kulttuurimatkailutuotteiden kansainvälinen jakelutiemalli ja toimintaohjeita.

Laatu

MEK/Culture Finland. 2013. Laatutesteri matkailuyrityksille .

Maisemanhoito

Vuorinen, M. & Komulainen, M. 2013. Maiseman tarina.

Palvelumuotoilu

Manninen, K. & Ugas, O. 2012. Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun.
MEK/Outdoors Finland. 2014. Modernit humanistit.

Ruoka

Havas, K. & Jaakonaho, K. 2014. Evästä matkailuun.

Sopimukset

Maaseutumatkat

Sähköinen markkinointi

Tietoa jakelukanavista.

Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämishankkeessa luotuja oppaita:

Tuotteistus

MEK/Culture Finland. 2013. Matkailuteos. Kulttuurimatkailutuotteen luomisen tuska on yleisopas, joka antaa tietoa myös hinnoittelusta, markkinoinnista jne.

Matkailun tutkimus- ja kehitysinstituutti. 2010. Tuotekehittäjän käsikirja

Turvallisuus

Palveluntarjoajan velvollisuudet.

Valokuvien käyttö

Valokuvien käytön opas

Verkkokaupan perustamisen ABC

Verkkokaupan perustamisen opas