Ylä-Kainuun matkailun kehittäminen

Suomussalmen ja Hyrynsalmen matkailun kehittämishankkeen tavoitteena on tiivistää alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, kehittää osaamista, nostaa palveluiden laatutasoa, edistää markkinointia ja viestintää, luoda uusia matkailutuotteita ja -palveluita, jotta alueen kilpailukyky paranee kovenevassa kilpailussa. Alueella on tehty mittavia investointeja niin Suomus- kuin Hyrynsalmellakin. Nyt tarvitaan korkeatasoisia tuotteita, ohjelmapalveluita ja erityisesti kiinnostavia käyntikohteita. Hankkeessa pyritään aktiivisesti nostamaan esille uusia kiinnostavia vetovoimatekijöitä (luonto, kulttuuri, perinteet) alueella matkailukeskusaktiviteettien rinnalle.

Projektin päätavoite on:

  • Ylä-Kainuun (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Hossa, Ukkohalla) matkailualueen kehittäminen ja yhteistyön rakentaminen yli kuntarajojen.
  • Alueen matkailuyritysten sähköinen näkyvyys ja markkinointi.
  • Lähialueen laadukkaat matkailupalvelut ja matkailupalveluiden kokonaisuus (luonto, kulttuuri, perinteet, aktiviteetit).

 Päätavoite jakautuu neljään osatavoitteeseen, jotka ovat:

  • Luoda Ylä-Kainuusta matkailualue, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja tasavertaiseen yhteistyöhön
  • Lisätä alueen matkailutoimijoiden osaamista
  • Lisätä alueen matkailupalveluiden ja tuotteiden tarjontaa
  • Edistää monikanavaista matkailumarkkinointia - ja viestintää niin yritys- kuin aluetasolla
EU-logot.png