inssiYAMKtausta.jpg


Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Insinööri (ylempi AMK)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (60 op)

Kajaanin ja Centria ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen tekniikan koulutusalalle. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus aloitettiin jo vuonna 2003 ja tutkinto on vakiinnuttanut paikkansa tekniikan osaajien keskuudessa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavissa tehtävissä.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta työn ohessa. Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa. Koulutusohjelmaan hakeutuva suunnittelee yhdessä työnantajansa kanssa työyhteisöä tukevan kehittämistehtävän.

Syksyllä 2017 alkavan ryhmän lähiopetuspäivät täältä.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering
Ala: Tekniikka ja liikenne
Aloituspaikat: 10
Tavoite: Koulutuksen suorittanut syventää osaamistaan itsensä, muutoksen ja ihmisten johtamisessa.
Laajuus: 60 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, 2 pv/kk
Opinnot alkavat: syyskuu 2018
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Haku: 14.- 28.3.2018, nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi
Valintakoe: Tarkista valintakoepäivät täältä.
Hyväksymme myös Centria-ammattikorkeakoulussa suoritetun vastaavan koulutusohjelman valintakokeen. 


Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:

Jari Kurtelius

Puh. 044 7101 345
etunimi.sukunimi(at)kamk.fiLisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Puh. 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Esitteet
insYAMKkansi2017.jpg
Jos  haluat tutustua aikaisempien vuosien opetussuunnitelmiin, löydät ne tästä linkikstä :