Palaa koulutushakuun

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri YAMK

Kajaanin ja Centria ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen tekniikan koulutusalalle. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus aloitettiin jo vuonna 2003 ja tutkinto on vakiinnuttanut paikkansa tekniikan osaajien keskuudessa.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavissa tehtävissä. 
Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa. Koulutusohjelmaan hakeutuva suunnittelee yhdessä työnantajansa kanssa työyhteisöä tukevan kehittämistehtävän.
Koulutuspaikat
10
Laajuus
60 op
Kesto
2 vuotta, 2 pv/kk
Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering
Lisätietoja
Yliopettaja Risto Oikari Sähköposti: risto.oikari(at)kamk.fi, puh 044 7101 410
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 18.3-1.4.2020.
Valintakokeet
Kaikkien YAMK-hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan tutkinto- ja työtodistuksista hakuvaiheessa. Valintakoehaastattelut järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa ja tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakoe on hakijalle yhtenä päivänä. Valintakoekutsussa hakijoille lähetetään hakijoille tarkemmat ohjeet sekä tiedot valintakokeen aikatauluista ja haastatteluaika sovitaan etukäteen.

Valintakokeessa voidaan huomioida myös opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus.

Valintakokeen maksimipisteet on 100 p. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.