Palaa koulutushakuun

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri YAMK

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa vahvistat osaamistasi teknologia-alan yrityksen johtamis- ja kehittämistehtävissä.  Koulutus antaa opiskelijan oman osaamisen kehittymisen lisäksi hänen työyhteisöilleen mahdollisuuden kehittää toimintaansa erilaisten koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytteenä opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävän kehittämistehtävän avulla. 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kahden vuoden työkokemus koulutusta vastaavissa tehtävissä. 

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 2 vuotta työn ohessa. Koulutus toteutetaan ns. monimuoto-opetuksena ja lähipäiviä on keskimäärin noin 2 päivää kuukaudessa. Opinnot sisältävät lähipäivien lisäksi verkkoluentoja, etätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tekee opintojaksoyhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Kajaanissa, Kokkolassa ja Ylivieskassa. KAMKin Ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yhteisillä opintojaksoilla ja workshopeissa KAMK Master Schoolissa. KAMK toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja julkisen sektorin työelämäkumppaneiden kanssa. Koulutukseen sisältyy yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

Koulutuspaikat
15
Laajuus
60 op
Kesto
2 vuotta, 2 pv/kk
Tutkintonimike
Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering
Lisätietoja
Yliopettaja Risto Oikari Sähköposti: risto.oikari(at)kamk.fi, puh 044 7101 410
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen
Valintakokeet