Palaa koulutushakuun

Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Ylempi korkeakoulututkinto on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK)  suorittaneille ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen omaaville. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen siltä alalta, jolle on hakeutumassa.

Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan työelämän haasteita. Opinnot toteutuvat etäopetuksena (erityisesti verkko-opetuksena Moodle-oppimisalustan kautta), monimuoto-, simulaatio- ja lähiopetuksena sekä itsenäisenä ja ryhmäopiskeluna. Tärkeää on kritti nen, tutkiva, reflektoiva ja kehittävä opiskeluote. Opinnot toteutuvat osittain yhdessä mm. Kajaanin ammattikorkeakoulun muiden ylempi (AMK) opiskelijoiden kanssa. Lisäksi osa opinnoista mahdollistuu kansallisessa verkko-oppimisympäristössä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista. 


 
Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
n. kaksi vuotta, lähiopetusta noin 2 - 3 pv/kk
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
Lisätietoja
Lehtori Kirsi Moisanen, kirsi.moisanen(@)kamk.fi, p. 044 7101 276
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa: etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot toteutetaan erilaisilla opetusmenetelmäratkaisuilla, jotka soveltuvat myös työelämän kehittämiseen.
Hakeminen
Haku koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 17.3.-31.3.2021
Valintakokeet
Tiedot valintakokeesta päivitetään myöhemmin.