Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön.
[Hyväksyn ehdot]
Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä.
Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Sairaanhoitaja voi myös toimia tiimin vastuuhenkilönä.
Sairaanhoitajalla on valmiudet hyödyntää työssään terveydenhuollon teknologiaa. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja sairaanhoitaja osaa toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

 

 

Koulutuspaikat
40
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, puh. 044 7101 262, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Lisähaku koulutukseen 3.-10.12.2018 klo 15.00, jolloin hakulomake sulkeutuu.
Valintakokeet

KAMKin lisähaun valintakoe järjestetään 11.12.2018 klo 8.00. Päivän eteneminen ja aikataulu käydään läpi alkuinfon yhteydessä. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakoe sisältää:

valintakokeeseen valmistavan tehtävän, matemaattisen osion, kirjallisen osion sekä henkilökohtaisen haastattelun.

Linkin valintakokeeseen valmistavasta tehtävästä ja  tarkemmat tiedot valintakokeesta löydät Opintopolusta.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä.

Sairaanhoitajana voit toimia myös yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa tai yksityisellä sektorilla yrityksissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.
 

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen yhteispisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. 

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe

Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe 70 pistettä

Yhteensä  100 pistettä

 

 
Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään  älykkään kotihoidon, akuutti hoitotyön tai vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön opinnoissa.