Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä.
Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Sairaanhoitaja voi myös toimia tiimin vastuuhenkilönä.
Sairaanhoitajalla on valmiudet hyödyntää työssään terveydenhuollon teknologiaa. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja sairaanhoitaja osaa toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

 

 

Koulutuspaikat
40
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen, puh. 044 7101 262, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Haku koulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-18.9.2019.
Valintakokeet

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä.

Sairaanhoitajana voit toimia myös yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa tai yksityisellä sektorilla yrityksissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.
 
Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään  sisätauti-kirurginen hoitotyön tai mielenterveystyön opinnoissa.