Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitaja on ihmisläheinen ja monipuolinen ammatti, joiksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. 

Sairaanhoitajaopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat enenevässä määrin osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään sisätauti-kirurgisen hoitotyön tai mielenterveystyön opinnoissa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelijan työhön sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähiopiskelupäivinä yleensä kahtena päivänä viikossa.  

Koulutuspaikat
40
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Yliopettaja Arja Oikarinen, p. 044-7101242, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Haku koulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-18.9.2019.
Valintakokeet

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erinomainen. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.
 
Sairaanhoitajaopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Opintoihin sisältyy myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään  sisätauti-kirurginen hoitotyön tai mielenterveystyön opintoihin. Pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja sisältöön tarkemmin opinto-oppaasta.
Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista