Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto, Pyhäjärvi

Onko ihmisen terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Haluatko opiskella ilman muuttoa ja myöhemmin työllistyä omalle lähialueellesi?

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheistä ja monipuolista ja edellyttää oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin opintojesi aikana. Sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa.

Koulutus totetutetaan monimuoto-opintoina, joten voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Teoriaopintoja suoritetaan keskimäärin kahtena päivänä viikossa ja näiden lisäksi opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa. 

Koulutuspaikat
30
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Anna-Kaisa Korpinen, p. 040 153 0449, anna-kaisa.korpinen(at)kamk.fi; Sannamari Kortelainen, p. 040 195 5228 sannamari.kortelainen(at)kamk.fi
Opiskelu
Monimuotototeutuksena
Hakeminen
Haku kevään toisessa yhteishaussa 16.-30.3.2022.
Valintakokeet

Hakukohde käyttää omaa, erillistä valintakoetta (hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa). Valintakoe koostuu 2 op opintojaksosta sekä ryhmähaastattelusta

Hoitoalasta ammatti -opintojakso on 2 op kokonaisuus, joka suoritetaan Moodle-ympäristössä 20.4.-11.5. välisenä aikana. Tunnukset Moodleen toimitetaan hakijoille viikolla 15. Mikäli hakija tulee valituksi koulutukseen, tämä opintojakso hyväksiluetaan osaksi opintoja.

Ryhmähaastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat saaneet Hoitoalasta ammatti -opintojaksolla vähintään 5 pistettä suoritettavista tehtävistä. Ryhmähaastattelut toteutetaan 24.5.-25.5.2022 Pyhäjärvellä tai koronatilanteen vaatiessa etäyhteyksin.

Lue lisää valintaperusteista ja valintakokeesta.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Koulutuksessa on paljon harjoitustunteja sekä simulaatioharjoituksia. Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista suunnataan opiskelijan valitsemalla hoitotyön alueella.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös muissa EU-maissa.