Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto, Kajaani

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitaja on ihmisläheinen ja monipuolinen ammatti, joiksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. 

Sairaanhoitajaopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat enenevässä määrin osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään sisätauti-kirurgisen hoitotyön tai mielenterveystyön opinnoissa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelijan työhön sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähiopiskelupäivinä yleensä kahtena päivänä viikossa.  

Koulutuspaikat
40
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Riitta Sievänen, p. 044 7101 262, riitta.sievanen(at)kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. 17.-31.3.2021.
Valintakokeet
Tiedot valintakokeesta päivitetään myöhemmin.
Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erinomainen. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.
 
Sairaanhoitajaopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Opintoihin sisältyy myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään  sisätauti-kirurginen hoitotyön tai mielenterveystyön opintoihin. Pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja sisältöön tarkemmin opinto-oppaasta.
Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista