Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto, Kuusamo

Sairaanhoitaja tekee työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. sairaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.
Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK), Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen(at)kamk.fi, puh. 044 7101 213
Opiskelu
Monimuoto-opiskelu
Hakeminen
Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 1.-15.9.2021
Valintakokeet

KAMKin Kuusamossa toteutettavassa Sairaanhoitajan monimuotokoulutuksessa järjestetään oma erillinen valintakoe. Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa.

Valintakoe järjestetään Sote-valintakoe -opintojaksona, joka hyväksiluetaan osaksi opintoja, mikäli hakija tulee valituksi koulutukseen. Valintakoe suoritetaan Moodle-ympäristössä, tunnukset toimitetaan hakijoille viikolla 39. Valintakoe -opintojakso suoritetaan hakuajan jälkeen, 4.10- 29.10.2021 välisenä aikana. Opintojakson hyväksytysti suorittaneet kutsutaan Teams -ryhmähaastatteluun, joka toteutetaan 8.11- 10.11.2021.

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt, kuten virtuaalinen todellisuus (vr), älykäs koti, digi- ja etäyhteyksiä hyödyntävä oppimisympäristö sekä  hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Esimerkiksi simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op), ammattiopinnoista (130 op), syventävistä opinnoista (30 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (15op). Ammattitaitoa tukeva harjoittelu sisältyy opintoihin.

 Opinnot on jaoteltu laajempiin kokonaisuuksiin eli moduuleihin. Moduulit koostuvat opinto-jaksoista. Jokainen moduuli muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Moduulit suoritetaan yleensä saman lukuvuoden aikana.
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa tai yksityisellä sektorilla yrityksissä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä. KAMK tukee yrittäjäksi ryhtymistä eri tavoin, ja omaa yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa oppimisyrityksen puitteissa jo opiskeluaikana.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä. Työskentely erilaisissa projekteissa on uudenlainen osaamisalue sairaanhoitajille. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, vastaava hoitaja tai suunnittelija.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle myös mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat työllistyvät pääasiassa lähialueille.
Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista!