Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto (Kuusamo)

Sairaanhoitaja tekee työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. airaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Sairaanhoitajakoulutuksen ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään sisätauti-kirurgisen hoitotyön opinnoissa.
Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK), Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Lehtori Sirpa Parviainen, sirpa.parviainen(at)kamk.fi, 0447101623
Opiskelu
Monimuoto-opiskelu
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään 2019 yhteishaussa 21.3 - 3.4.2019, hakuaika päättyy klo 15.00
Valintakokeet

Esivalintakoe 24.4.2019
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Varsinainen valintakoe
Kajaanin ammattikorkeakoulun valintakoepäivät ilmoitetaan myöhemmin. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.
Lue tarkemmat tiedot valintakokeesta opintopolku.fi -sivuilta.

 

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt, kuten virtuaalinen todellisuus (vr), älykäs koti, digi- ja etäyhteyksiä hyödyntävä oppimisympäristö sekä  hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Esimerkiksi simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op), ammattiopinnoista (130 op), syventävistä opinnoista (30 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (15op). Ammattitaitoa tukeva harjoittelu sisältyy opintoihin.

 Opinnot on jaoteltu laajempiin kokonaisuuksiin eli moduuleihin. Moduulit koostuvat opinto-jaksoista. Jokainen moduuli muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Moduulit suoritetaan yleensä saman lukuvuoden aikana.

Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähiopiskelupäivinä Kuusamossa kahtena päivänä viikossa (to-pe).   Lisäksi Kajaanissa ammattikorkeakoululla on kaksi lähiopetuspäivää/lukukausi.
Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa tai yksityisellä sektorilla yrityksissä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä. KAMK tukee yrittäjäksi ryhtymistä eri tavoin, ja omaa yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa oppimisyrityksen puitteissa jo opiskeluaikana.

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä. Työskentely erilaisissa projekteissa on uudenlainen osaamisalue sairaanhoitajille. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, vastaava hoitaja tai suunnittelija.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle myös mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMK:sta valmistuneet sairaanhoitajat työllistyvät pääasiassa lähialueille.
Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista!