Palaa koulutushakuun

Restonomi

Matkailusta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista elinkeinoista. Pohjois-Suomessa matkailu kansainvälistyy ja kasvaa kovalla vauhdilla, ja ala tarvitsee osaavia tekijöitä.

KAMKin restonomiopinnoissa voit suuntautua aktiviteettimatkailuun, joka on ainutlaatuinen koulutusmahdollisuus Suomessa. Aktiviteettimatkailun kokonaisuuden muodostavat liikunta luonnossa, hyvinvointimatkailu sekä majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta. Opintojesi aikana tutkit matkailun erilaisia trendejä ja ilmiöitä sekä suunnittelet ja toteutat uutta.

Työharjoitteluiden sekä erilaisten Kainuussa järjestettävien tapahtumien kautta pääset tutustumaan matkailualaan käytännössä. Valmistuttuasi restonomiksi, sinulla on vahva asiantuntemus työskennellä matkailualan erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia yrittäjyyteen.

Työurasi alussa voi työskennellä vaikkapa ohjelmapalvelujen vetäjänä, safarioppaana, vastaanottovirkailijana, myyntiedustajana, markkinointi- tai tapahtuma-assistenttina. Työuran edetessä nimikkeesi voi olla esim. vuoropäällikkö, projektipäällikkö, rinnevastaava, tapahtumakoordinaattori tai -tuottaja, kongressisihteeri, myyntipäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö, tuotepäällikkö tai tuotekehittäjä. Tai voit toimia itsenäisenä matkailualan yrittäjänä.
Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Restonomi (AMK), Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Yliopettaja Pasi Korhonen, puh. 044 7101 360. Opintosihteeri puh. 044 7101 148. etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019, hakulomake sulkeutuu 3.4. klo 15.
Valintakokeet
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 4.6.2019 klo 10 alkaen. Ilmoittautuminen klo 9.30. Matkailu-, ravitsemis ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 20.5. - 4.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Opinnot matkailun koulutuksessa KAMK:ssa antavat sinulle valmiudet alan kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena saat vahvan pohjan ja ymmärryksen alasta ja sen tulevaisuudesta. Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Jo ensimmäisen opintovuoden aikana on 4 viikon työelämäjakso matkailuyrityksessä.

Toista vuodesta alkaen opintosi muodostuvat yksilöllisemmästä polusta. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena suuri osa opinnoista tehdään uudessa cKAMK_ActivityLAB -oppimisympäristössä. Liiketoiminta- ja projektiosaaminen karttuu tiimisi kanssa aidoissa asiakasprojekteissa. Alan yritysten kanssa tehtävät asiakaslähtöiset kehittämisprojektit, monenlaiset isot ja pienet tapahtumat sekä yrittäjämäiset projektit tuovat mielenkiintoisia haasteita opiskeluarkeen. Työskentely tiimissä kehittää sekä tiimityö- että johtamistaitojasi. Yritysyhteistyön kautta voit muodostaa opintojen aikana laajan verkoston.

Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin matkailukohteisiin. Kattavan kansainvälisen verkoston avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla. Valmistuessasi sinusta on kehittynyt monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.
Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselle yksilölisen oppimispolun 35 laajuisten vaihtoehtoisten aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) tai hyvinvointimatkailu (wellbeing tourism) aloilla.

Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu) tai tapahtumamatkailun johtamisosaamista. Tai voit valita yrittäjyysopintoja, joiden avulla pääset suunnittelemaan oman yrityksen perustamista (esim. yrityshautomossamme). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvista erilaisten projektiopintojen ja harjoitteluiden avulla. Opinnäytetyössä osoita ammattilaisuutesi polullasi.

Elämyksellisten aktiviteettien / adventure tourism opinnoissa opit tunnistamaan merkittävimmät luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja sekä tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.

Hyvinvointimatkailun / wellbeing tourism opinnoissa keskeisinä teemoina ovat luonto hyvinvoinnin lähteenä ja älykkäät ratkaisut (esim. teknologia, ravitsemus) hyvinvointimatkailussa. Opintojen aikana opit soveltamaan eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Myös ruoalla ja majoituksella on keskeinen rooli hyvinvointimatkailutuotteissa. 
Oppimisympäristömme ei rajoitu seinien sisälle. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelet matkailua niin Vimpelinlaakson kampusalueen ajanmukaisissa luokkatiloissamme kuin alueen yrityksissä ja vaihtelevassa kainuulaisessa luonnossakin. Kainuun ja Koillismaan matkailualueet ja -kohteet (mm. Vuokatti, Ukkohalla, Paljakka, Oulujärvi, Idän Taiga ja Ruka-Kuusamo) sekä monipuoliset tapahtumat (mm. Kuhmon kamarimusiikki, Kainuun Rastiviikko, Lost in Kajaani -seikkailukisa) tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja osallistua erilaisiin projekteihin jo opiskeluaikana. Matkailualan opiskelijat ovat tärkeässä osassa monen kainuulaisen tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä!

Kotimaisen oppimisympäristön lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneille monipuolisia vaihtomahdollisuuksia eri puolille maailmaa. Voit suorittaa opintoja yhteistyökorkeakouluissamme tai suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Hyvin suunniteltu kv-vaihto ei pidennä opintojen kestoa vaan sisältyy luontevana osana tutkintoon. Kansainvälisellä kampuksellamme voit myös kotikansainvälistyä ja toimia kv-tuutorina ulkomaalaisille opiskelijoille.
Matin tarina
Liikunnanohjaajakoulutuksen ja restonomin opinnot