Palaa koulutushakuun

Restonomi, monimuoto

Matkailu- ja ravitsemisalan monitoimiosaajalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkava koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä matkailun monitoimiosaajaksi.

Tammikuussa 2022 alkavassa koulutuksessa saat valmiudet matkailualan kehittämistehtäviin, alan myynti-, markkinointi- ja tuotantotehtäviin, esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi.

Restonomin ammattiopinnoissa keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin kuten esim. vastuulliseen, asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen ja tapahtuminen sekä matkailutuotteiden kehittämiseen. Koulutuksen myötä sinusta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. 

Opinnoissa huomioidaan työelämälähtöisyys. Opintojen aikana on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä tai verkostoitua alueen matkailun elinkeinoelämän kanssa ja työn opinnollistamisen avulla on myös mahdollisuus yhdistää opiskelu ja työn tekeminen esim. alueen yrityksissä.

Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka tapahtuu pitkälti itsenäisesti etäopiskeluna ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lähikontaktitapaamisia on opintojen aikana 1-2 kertaa kuukaudessa. Lähikontaktitapaamissa voidaan hyödyntää myös verkkoympäristöjä. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta, mutta nopeutetuissa opiskeluvaihtoehdoissa voi restonomitutkinnon suorittaa jopa 2-2,5 vuodessa.
 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Restonomi (AMK)
Lisätietoja
KAMK hakijapalvelut, hakijapalvelut@kamk.fi, 044 7101 648 044 7101 229
Opiskelu
Monimuoto-opintoina: itsenäistä työskentely, verkko-opintoja, tiimityöskentelyä, lähipäivät
Hakeminen
Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 1.9.-15.9.2021.
Valintakokeet
Tiedot valintakokeesta päivitetään myöhemmin.
Matkailuala vaatii rautaista kansainvälistymisosaamista ja siksi haluamme kansainvälistää kaikki matkailualan opiskelijamme. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisyysopintoja ja suorittaa opiskeluvaihto ulkomailla.   KAMKilla on yhteistyökorkeakouluja ja -kumppaneita lähes 40 eri maassa.

Kansainvälistä kokemusta voit hankkia myös suorittamalla osan opinnoistasi tai harjoittelun ulkomailla. Suomenkielisessä koulutuksissamme suoritat vieraskielisiä opintoja ja lisäksi tarjoamme kansainvälistymistä tukevia kieli- ja kulttuuriopintoja.
Valtaosa restonomeista työllistyy yrityksiin ja työskentelee majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan, ohjelmapalveluiden sekä matkailumarkkinoinnin ja -kaupan palveluksessa. Lisäksi restonomeja työskentelee muilla aloilla, kuten koulutustehtävissä tai yrittäjinä. Opintojen aikana rakennetaan yhteistyötä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Restonomin tutkinto antaa sinulle lukuisia mahdollisuuksia haasteellisiin ja mielenkiintoisiin töihin ja kehittyvään työuraan, aina johtotehtäviä myöten.