Palaa koulutushakuun

Restonomi, monimuoto, haussa syksyllä 2024

Matkailu- ja ravitsemisalan monitoimiosaajalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkava koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä matkailun moniosaajaksi.

Tammikuussa alkavassa koulutuksessa saat valmiudet matkailualan kehittämistehtäviin, esimiestehtäviin, myynti-, markkinointi- ja tuotantotehtäviin,  tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Restonomin ammattiopinnoissa keskitytään matkailu- ja ravitsemisalan keskeisiin sisältöihin kuten esim. vastuulliseen, asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen liiketoimintaosaamiseen, esimiesosaamiseen ja tapahtumien sekä matkailutuotteiden kehittämiseen. Koulutuksen myötä sinusta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. 

Opinnoissa huomioidaan työelämälähtöisyys. Opintojen aikana on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä tai verkostoitua matkailun elinkeinoelämän kanssa ja työn opinnollistamisen avulla on myös mahdollisuus yhdistää opiskelu ja työn tekeminen.

Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna lähi- ja etäopetusta vuorotellen. Opinnot käynnistyvät kahden päivän intensiivijaksolla 24.-25.1., jonka jälkeen opetusta on kerran kuukaudessa: 21.-22.2. (etä), 28.-29.3.(lähi), 25.-26.4.(etä) ja 23.-24.5.(lähi). Pääasiallisesti monimuoto-opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta, mutta nopeutetuissa opiskeluvaihtoehdoissa voi restonomitutkinnon suorittaa jopa 2,5 vuodessa.

 
Koulutuspaikat
25
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Restonomi (AMK)
Lisätietoja
KAMK hakijapalvelut, hakijapalvelut@kamk.fi, 040 654 8475
Opiskelu
Monimuoto-opintoina: itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja, tiimityöskentelyä, lähipäivät
Hakeminen
Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa, 28.8. - 11.9.2024.
Valintakokeet
Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.
Matkailuala vaatii rautaista kansainvälistymisosaamista ja siksi haluamme kansainvälistää kaikki matkailualan opiskelijamme. 

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa opiskeluvaihto ulkomailla. KAMKilla on yhteistyökorkeakouluja ja -kumppaneita lähes 40 eri maassa. Kansainvälistä kokemusta voit hankkia myös suorittamalla harjoittelun ulkomailla. 
 

Valtaosa restonomeista työskentelee majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan, ohjelmapalveluiden sekä matkailumarkkinoinnin parissa. Lisäksi restonomeja työskentelee muilla aloilla, kuten koulutustehtävissä tai yrittäjinä. Opintojen aikana rakennetaan yhteistyötä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Restonomin tutkinto antaa sinulle lukuisia mahdollisuuksia haasteellisiin ja mielenkiintoisiin töihin ja kehittyvään työuraan, aina johtotehtäviä myöten.
Tutkinnolla uusille urille