RoKK Academy

Kaivannaisteollisuudella on Suomessa pitkät perinteet. Nykyisin Suomi nähdään kiinnostavana kaivosmaana varsinkin pohjoisten alueidensa malmipotentiaalin ja osaamisensa puolesta. Tavoitteenamme on tarjota opiskelijoille insinöörikoulutusta alalle sekä palvella elinkeinoelämän tarpeita. Kaivosalan osaajille työssäkäyntialue on koko maapallo. Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut kouluttavat yhdessä osaajia kaivosalalle. Koulutusta järjestetään kolmella eri paikkakunnalla etä- ja verkko-opetusta hyödyntäen. Rovaniemi, Kemi, Kajaani = RoKK!                               

Kaivosalan osaajia tarvitaan erityisesti Pohjois-Suomessa. Ala on voimakkaassa kasvussa ja uusia kaivoksia avataan. Suurin osa Suomen nykyisistä kaivoksista sijaitsee Kainuussa ja Lapissa samoin kuin tulevat kaivosprojektit, mikä luo kestävän pohjan toiminnallemme.

Kaivosalan koulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaivosalalle joko suoraan AMK-tutkintoon johtavassa insinöörikoulutuksessa tai avoimina AMK-opintoina. Kaivosalan opintoja tarjotaan kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoina. Voit valita seuraavista moduleista yhteensä 45 opintopistettä kaivos- ja rikastustekniikan opintoja. Opintoihin voidaan sisällyttää myös kaivosalalle tehty harjoittelu (30 op) sekä insinöörityö (15 op) sekä projektitöitä kaivosalan yrityksille.

Kaivannaistekniikka 15 op
• Johdatus kaivannaisteollisuuteen 1 op
• Kaivosgeologian perusteet 3 op
• Louhinta- ja kaivostekniikka 3 op
• Partikkeli- ja rikastustekniikka 5 op
• Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus 3 op

Rikastamon prosessit ja prosessitekniikka 10 op
• Rikastustekniikan jatkokurssi 4 op
• Rikastamon suunnittelu 6 op

Energia ja kunnossapito 10 op
• Kunnossapito kaivannaisalalla 7 op
• Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla 3 op

Kaivosympäristöt ja rakentaminen 10 op
• Kalliorakentaminen 3 op
• Kaivossuunnittelu 4 op
• Kaivosten ympäristönsuojelu 3 op

Koulutus toteutetaan Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Oppilaitosten yhteistyöllä kaivosopetuksen käyttöön saadaan laajin mahdollinen osaaminen. Osa kursseista suoritetaan virtuaalisesti verkko-opintoina.

Seuraa meitä:
twitter.com\rokkacademy
@rokkacademy

Ota yhteyttä
ROKK Academy, Kajaani
Kimmo Kemppainen
kimmo.kemppainen(a)kamk.fi
044 7101 1050

ROKK Academy, Kemi ja Rovaniemi
Lauri Saarelainen
lauri.saarelainen(a)lapinamk.fi
040 5272 027

 

Rokk Academy tunnus_dropshadow1.png