Etusivu / fi / Hakijalle / Muuntokoulutukset ja täydennyskoulutukset / Insinööri (Bio-ja kiertotalouden muuntokoulutus)

Insinööri (AMK), Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Kajaani

* Koulutukseen haetaan erillishaussa, hakuaika 6.-12.8.2018. Hae osoitteessa www.opintopolku.fi 

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen-, mekaanisen puunjalostuksen-, prosessiteollisuuden-, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa. Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, logistiikkainsinööri, prosessi-insinööri, tuotantoinsinööri ja automaatioinsinööri.

Opintojen toteuttaminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-120 opintopistettä. Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Koulutus järjestetään Kajaanin-, Savonian-, Karelian-, Centria- ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyössä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin olevina lähiopetuspäivinä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

 

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa
- koulutusohjelmista suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai DI –tutkinto
- ammattikorkeakouluopintoja suoritettuna vastaavista koulutusohjelmista vähintään 120 opintopistettä
- ammattikorkeakoulu voi harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakijan, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. 

Hakijan tulee toimittaa tutkintotodistuskopiot KAMKin hakijapalveluihin 12.8.2018 klo 15 mennessä.

Voit toimittaa liitteet joko sähköisesti tai postitse.

KAMK Hakijapalvelut
Ketunpolku 1
87100 Kajaani tai

Sähköpostilla: liitteet@kamk.fi

Opintojen laajuus: 240 op, Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-120 opintopistettä. Suunniteltu kesto 1-2 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloitusaika: Syksy 2018
Hakuaika koulutukseen: elokuussa 2018

Lue lisää koulutuksesta ja tarkemmat ohjeet hakemisesta opintopolusta.

Kysy lisää!

Lisätietoja koulutuksesta:

Suunnittelija
Hannu Tikkanen
Sähköposti: hannu.tikkanen(at)aikopa.fi
Puhelin: 044 7101631

 

Lisätietoja hakemisesta:

KAMK Hakijapalvelut,
puh. 044 7101648,
044 7101229,
hakijapalvelut@kamk.fi