Etusivu / fi / Hakijalle / Muuntokoulutukset ja täydennyskoulutukset

Jatko- ja täydennyskoulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisia erikoistumisopintoja, eri alojen täydennyskoulutuksia sekä osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opetukseen.

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot on tarkoitettu opistoasteen tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville henkilöille. 

Opinnot sopivat erinomaisesti eri alojen ammattilaisille, yrittäjille, yritysten henkilöstölle ja kaikille itsensä kehittämisestä ja oman osaamisensa lisäämisestä kiinnostuneille. Opinnoista saat monia hyödyllisiä työvälineitä oman työyhteisösi toiminnan tehostamiseen. Erikoistumisopintoja voit hyödyntää ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.  

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta ja niiden laajuus on 30 - 60 opintopistettä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot voit suorittaa työn ohessa tai työnhakijana. Ammatillisiin erikoistumisopintoihin saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta.  

Täydennyskoulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää täydennyskoulutuksena teemaseminaareja, PD-koulutusta, työvoimakoulutusta ja henkilöstökoulutusta. Laajan yhteistyöverkoston ansiosta tarjoamme täydennyskoulutusta, joka on käytännönläheistä, korkeatasoista ja monipuolista. Koulutuksen avulla parannat henkilökohtaista osaamistasi ja työyhteisösi kilpailukykyä. 

Koulutuksia järjestää AIKOPA. Tutustu AIKOPAn koulutustarjontaan.