hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus

SINUSTAKO RESTONOMI?

Restonomi, monimuotokoulutus (Kuusamo)

** Koulutus ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2016 **

Tutkinto  Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike  Restonomi (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto  210 opintopistettä (op). 3,5 vuotta
Aloituspaikkoja  20

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää etä-, verkko- ja lähiopetusta. Lähipetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa opintoja henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla. Opiskelijan voi osoittaa aikaisemmin hankittua osaamistaan ja saada hyväksi luettua joitakin opintojaksoja.

Opintojen sisältö

Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailuopinnoissa keskitytään aktiviteettimatkailuun.Aktiviteettimatkailu on elämysaktiviteettejä sekä hyvinvointimatkailua yhdistettynä majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan. Se on uudenlainen, innovoiva ote tarttua matkailun palveluliiketoiminnan ja –johtamisen kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan nopeatahtisen tuotekehityksen haasteisiin.

Matkailun koulutuksen opinnot antavat sinulle valmiudet alan kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koillismaan matkailukohteet ja lukuisat tapahtumat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet suorittaa opintoja käytännön työelämässä. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Erityispaino opinnoissa on Venäjän tuntemuksella.

Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan läpi opiskeluaikasi. Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat. Kattavan kansainvälisen verkoston avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa. Valmistuessasi sinusta on kehittynyt monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.

Koulutuksessa painotetaan elämysaktiviteetteja sekä hyvinvointimatkailua

Elämysaktiviteetit
Opit tunnistamaan keskeiset luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien sekä luontovalokuvauksen vaatimia perustaitoja. Opit tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.

Hyvinvointimatkailu
Hyvinvointimatkailussa opit tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointipalvelujen merkityksen osana matkailun kenttää. Osaat soveltaa eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuottamaan niistä matkailuun soveltuvia palvelupaketteja.

Opintojen rakenne

Koulutus muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Kuusamon koulutuksen koordinaattori
Annamaija Juntunen, puh 044 7101 014

Koulutusohjelmavastaava
Pasi Korhonen, puh. 044 7101 360

Opintosihteeri, puh. 044 7101 764

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)kamk.fi

Opinnot
Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
044 7101 648, 044 7101 229
hakutoimisto(at)kamk.fi