hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Liikunnanohjaaja (monimuotokoulutus)

SINUSTAKO LIIKUNNANOHJAAJA?

 ** Koulutus alkaa tammikuussa 2019**

Tutkinto: Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto: 210 opintopistettä (op). 3,5 vuotta
Aloituspaikkoja: 20
Valintakoe: Valintakoe järjestetään syksyllä 2018 

  

Koulutuksen kuvaus 

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.
 

Uudistettu opetussuunnitelma

Tammikuussa 2018 alkava monimuotokoulutus toteutetaan uudistetulla opetussuunnitelmalla, joka pohjautuu vastikään julkaistuun KAMK'24 strategiaan: "Suomen älykkäin korkeakoulu". KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaa läpileikkaavan profiilin – ÄLYKKÄÄT RATKAISUT – avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. 

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana, myös liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus sekä työhyvinvointi ja lasten sekä nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. Koulutus on pääosin suomenkielinen, mutta osa opinnoista ja materiaalista on englanninkielistä.    

Liikunnan koulutus muodostaa matkailun koulutuksen kanssa valtakunnallisesti ainutlaatuisen aktiviteettimatkailun osaamisalueen. Sen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti kannattavien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kajaanin amk:n liikunnan opinnoissa keskitytään liikunnan hyvinvointiosaamiseen, liikuntataitojen ohjausosaamiseen sekä aktiviteettimatkailu- ja liiketoimintaosaamiseen. Erilaiset yritykset ja organisaatiot toimivat ammattikorkeakoulun omien oppimisympäristöjen lisäksi opintojen toteuttamisympäristöinä. Pääset tekemään yhteistyötä työelämän kanssa läpi opiskeluaikasi.

Opintojen aloitus tammikuussa 2018

Opinnot alkavat lähiopetusjaksolla 11.-13.1.2018.

Seuraavat lähiopetusjaksot ovat 25.-27.1., 8.-10.2., 22.-24.2. ja 22.-24.3. Loppukevään lähipäivät tiedotetaan myöhemmin. 

Ohjeet uusille opiskelijoille löytyvät: http://www.kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Materiaalit-uusille-opiskelijoille    

Opiskelu sujuu joustavimmin, mikäli pystyt käyttämään omaa kannettavaa tietokonetta. KAMK tarjoaa Office 365-palvelun, mikä antaa mahdollisuuden asentaa Office-ohjelmistokokonaisuuden omille laitteilleen. Käyttöoikeus kattaa Officen asentamisen viidelle henkilökohtaiselle laitteelle (tuettuina Windows, Apple ja Android).

 

Liikuntatiimi toivottaa tervetulleeksi hakemaan koulutukseen! 

Liikuntatiimi.jpg

 

 

 

Yhteystiedot

Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa
GSM 044 7101 148

Koulutuksen koordinoija, ryhmän opettajatuutori, lehtori Anne Karhu 
GSM 044 7101 270

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakijapalvelut
GSM 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi
Lue lisää!

Oppimisympäristö Myötätuulen blogista löytyy KAMKin liikunnanohjaajaopiskelijoiden kirjoituksia: 

https://myotatuuliblog.wordpress.com/