Palaa koulutushakuun

Sosionomi, monimuoto

KAMK aloittaa sosionomien monimuotokoulutuksen syksyllä 2021. Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa laajat valmiudet ohjaamiseen ja kohtaamisen ihmisten elämän erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa omaksut kehittävän työotteen ja opit hyödyntämään sosiaalialan erilaisia ohjaavia ja kuntouttavia työmenetelmiä ihmisten auttamiseksi. 

Koulutuksessa perehdytään myös digitaalisten ympäristöjen ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ohjaustyössä.

Koulutus antaa sinulle myös mahdollisuuden hankkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, ja valmistuttuasi pystyt toimimaan myös yksikkötason johtotehtävissä sosiaalialalla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan suurimmilta osin etäopetuksena, harjoitteluina sekä itsenäisinä opintotehtävinä verkossa ja sosiaalialan työpaikoilla. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja Moodle-oppimisalustaa. 

Koulutuspaikat
40
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Lisätietoja
Ullamaija Niskanen, p. 040 546 8076, ullamaija.niskanen(at)kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Kevään toisessa yhteishaussa 16.-30.3.2022
Valintakokeet
Sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajakoulutusten esittely