Palaa koulutushakuun

Sosionomi, monimuoto, Kuusamo

Haluatko merkityksellisen ja monipuolisen työn? Oletko kiinnostunut työstä varhaiskasvatuksen sosionomina? Haluatko opiskella työsi ohessa? Jos vastasit kyllä, niin sosionomi (AMK) opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty sinulle. Syksyllä 2023 aloitamme sosionomin opinnot myös Kuusamossa. 

Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle laajat valmiudet ohjaamiseen ja kohtaamisen ihmisten elämän erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa omaksut kehittävän työotteen ja opit hyödyntämään sosiaalialan erilaisia ohjaavia ja kuntouttavia työmenetelmiä ihmisten auttamiseksi. KAMKin sosionomiopinnoissa painottuvat varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka, kuntouttava työote sekä palveluohjaus eri elämänvaiheissa ja tilanteissa oleville asiakkaille. Opintojen aikana voit itse vaikutta suuntautumiseesi vapaasti valittavilla opinnoilla sekä harjoittelujen ja opinnäytetyön avulla.

Koulutuksessa perehdytään myös digitaalisten ympäristöjen ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ohjaustyössä.

Koulutus antaa sinulle myös mahdollisuuden hankkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, ja valmistuttuasi pystyt toimimaan myös yksikkötason johtotehtävissä sosiaalialalla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa Kuusamossa. Opetus toteutetaan suurimmilta osin etäopetuksena, harjoitteluina sekä itsenäisinä opintotehtävinä verkossa ja sosiaalialan työpaikoilla. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja Moodle-oppimisalustaa.  Tarkempi lähiopetusten aikataulu ja sisältö ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuspaikat
25
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Lisätietoja
Ullamaija Niskanen, p. 040 546 8076, ullamaija.niskanen(at)kamk.fi ja yliopettaja Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kamk.fi, puh. 040 527 7561
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 15.3.-30.3.2023.
Valintakokeet

 Huomaathan, että hakukohde käyttää omaa, erillistä valintakoetta (hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa).

Valintakokeen ajankohta: maanantai 5.6.2023 klo 9-16.

Valintakokeen paikka: Kuusamo (tarkka osoite ja paikka ilm. myöhemmin)

Valintakoe sisältää seuraavat tehtävät:
Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä opintojakson osittainen suorittaminen Reppu-oppimisympäristössä.
Motivaatiokirje, joka tuotava valintakokeeseen
Ryhmähaastattelu valintakoepäivänä.

Katso ajankohtaiset ohjeet valintakokeesta ja ennakkotehtävistä.


Lisätietoja valintakokeesta myös:
Matti Heikkinen, p. 040 527 7561, matti.heikkinen@kamk.fi
Ullamaija Niskanen, p. 040 546 8076, ullamaija.niskanen@kamk.fi