Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto, Raahe

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen ja sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. 
Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon. 


Sairaanhoitaja (AMK) -opinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneen hoitotyön, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon opinnoista. Opintojen loppuvaiheessa voit suunnata osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella.


Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Raahessa yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa.

Voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. 


Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan keskimäärin kahtena päivänä viikossa.  

 
Koulutuspaikat
20 (aloituspaikkoja ensikertalaisille 12)
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Sari Pyykkönen, p. 044 7157 011, sari.pyykkonen(at)kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen

Seuraavasta hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin

Valintakokeet
Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietävien hoitopalveluiden parissa. Lisäksi saat valmiuksia toimia hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erinomainen. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.
 

Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu 90 opintopistettä ohjattua harjoittelua (sis. opinnäyetyö 15 op). Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa.

Sairaanhoitajakoulutuksessa on paljon harjoitustunteja sekä simulaatio-harjoituksia. Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Opintojen loppuvaiheessa osaamista suunnataan opiskelijan valitsemalla hoitotyön alueella.

Tulevaisuuden sairaanhoitajat KAMKista
Sosionomi-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten esittely