Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuoto, Kajaani

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen ja sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. 
Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon. 

Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. 


Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan keskimäärin kahtena päivänä viikossa. 

Koulutuspaikat
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Riitta Sievänen Sähköposti: riitta.sievanen(at)kamk.fi Puhelin: 044 7101 262
Opiskelu
monimuotototeutus
Hakeminen
Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa, 4.9. - 14.9.2023.
Valintakokeet
Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Ajankohta päivitetään myöhemmin.