Palaa koulutushakuun

Konetekniikan insinööri, monimuoto


Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat robotit, teollisuuden tuotantomenetelmät, -koneet ja -prosessit. Koulutuksessa perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opiskelu on käytännönläheistä ja opinnoissa tehdään paljon yritysyhteistyötä ja esimerkiksi toteutetaan yrityksiltä saatuja toimeksiantoja.

Saat perustiedot myös matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Kieliopinnoilla ja yritystoiminnan opinnoilla vahvistetaan kokonaiskuvan syntymistä tuotannollisesta yritystoiminnasta.

Opintojen aikana voit valita kaksi suuntautumista seuraavista: kaivannaistekniikka, koneensuunnittelu, kunnossapito, prosessitekniikka, robotiikka tai tuotannon johtaminen.

Riippuen eri vuosikurssien valinnoista ja opiskelijamääristä, voit halutessasi opiskella kolmannen suuntautumisen vapaasti valittavina opintoina. Mahdollisesti kaikkia vaihtoehtoja ei toteuteta joka vuosi.

Opiskelu monimuodossa on pääosin netin välityksellä, voi siis opiskella omalta koneelta. Laboraatiotyöt tehdään Kajaanissa. Tenttipaikkoina ovat Kajaani, Raahe ja Kuusamo.

Konetekniikan insinööri (AMK) -koulutuksen käyneen ammattilaisen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät työmarkkinoilla. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus antaa eväät teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä työskentelyyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä tai osastoinsinöörinä.


Koulutuspaikat
60
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
Kevään toisessa yhteishaussa 15.3.-30.3.2023
Valintakokeet

Hakukohde käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta.

Lue lisää koulutuksen valintaperusteista

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäällikkönä tai tuotantopäällikkönä.

Suuri osa opetuksesta järjestetään verkko-opetuksena neljänä iltana viikossa. Laboratorioharjoitukset järjestetään etukäteen ilmoitettuina viikonloppuina. 
Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.