Palaa koulutushakuun

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Liikunnanohjaaja YAMK

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.
Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 
Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMKin muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. 

Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies
Lisätietoja
Kajaanin ammattikorkeakoulu Yliopettaja Katri Takala, puh. 044 7101 625. Koordinoija KTL Perttu Huusko, puh. 040 5253 985. etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
Lisähaku vapaaksi jääneille paikoille 29.7-9.8. 2019, hakulomake sulkeutuu 9.8. klo 15.
Valintakokeet

Valintakoe järjestetään 22.5.2019 klo 10.00 alkaen.
Paikka: Ketunpolku 1, Tieto 2, Kajaani

Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen ennakkoaineisto sekä valintakokeessa jaettavaan materiaaliin pohjautuva essee sekä ryhmähaastattelu

Ennakkoaineisto: F. Martela & K. Jarenko (2014).Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014


Valintakokeen 100 pistettä jakaantuu seuraavasti:

  • 15 pistettä opinnäytetyö
  • 85 pistettä varsinainen valintakoe

Varsinaisesta valintakokeesta jaettavat 85 pistettä jakaantuvat

  • Aineiston pohjalta tehtävät essee, maksimi 35 pistettä
  • Ryhmäkeskustelu/-haastattelu, maksimi 50 pistettä

Opinnäytetyön arvosanan 15 pistettä

  • Arvosana 5 à 15 pistettä
  • Arvosana 4 à 10 pistettä
  • Arvosana 3 à 5 pistettä

Hakijan on saatava valintakokeen eri osista yhteensä vähintään 20 pistettä ja lisäksi kummastakin varsinaisen valintakokeen osasta on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.