Palaa koulutushakuun

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Liikunnanohjaaja YAMK, verkkokoulutus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.

Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 

Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMKin muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. 

Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, etäopetus noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies
Lisätietoja
Perttu Huusko, puh. 040 5253 985. etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: etäopetus, verkko-opetus
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku, 15. - 30.3.2023.
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista