Palaa koulutushakuun

Liikunnanohjaaja, monimuoto

Koulutuksen aikana opit hyödyntämään liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa sekä toimimaan älykkäissä liikuntaympäristöissä. Osaat perustella toimintaa tutkittuun tietoon pohjaten. 
Koulutuksen keskeisenä sisältönä on liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana, myös liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus sekä työhyvinvointi ja lasten sekä nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus.

 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Liikunnanohjaaja (AMK)
Lisätietoja
Kari Partanen, puh. 044 7101 031, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opintoina: itsenäistä työskentely, verkko-opintoja, tiimityöskentelyä, lähipäivät
Hakeminen
Syksyn yhteishaku 4.-18.9.2019. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi
Valintakokeet
Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. 

AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista:

Kaikille aloille yhteiset osiot:
I. Päätöksentekotaidot (hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)
II. Kieli- ja viestintätaidot (hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot:

III. Matemaattiset taidot
(Hakija tekee kyseisen osion, jos hän on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun tai tekniikan alan hakukohteisiin. Matematiikan osio on kaikille edellä mainittujen alojen hakijoille sama.)

IV. Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (Hakija tekee kyseisen osion, jos on hakenut tekniikan alan hakukohteisiin.)
V. Eettiset taidot (Hakija tekee kyseisen osio, jos on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan hakukohteisiin.)

Lisätietoja AMK-valintakokeesta löydät Internetistä osoitteesta www.ammattikorkeakouluun.fi
liikunnanohjaaja, valmentaja, liikunta-alan yrittäjä, liikuntasihteeri
Tutustu älykkääseen liikuntasaliin
Liikunnanohjaajkoulutus KAMKissa
Liikunnanohjaajakoulutus myös englanninkielellä!