Palaa koulutushakuun

Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Tradenomi YAMK

Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto. Se tarjoaa Sinulle mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla vastaamaan jatkuvasti muuttuvia liiketoimintaympäristön vaatimuksia. Opinnot tukevat osaamisen kasvua vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Lisäksi koulutus hyödyttää työyhteisöäsi. Koulutus on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.

Koulutuksessa painottuvat johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistyminen sekä yrityksen tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ja verkostoituminen. Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä tietoiseen päätöksentekoon, tehokkuuden parantamiseen ja työyhteisön liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Kontaktipäivien lisäksi opintoihin sisältyy tehtäviä (ennakkotehtävät ja lopputehtävät, jotka arvioidaan) ja verkkoaineistoja sekä vierailuluennoitsijoita ja yritysvierailuja. Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Koulutuksessa tutustut olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista ja kehittämistä.

Valinnaiset ja vapaasti valittavat, täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen ja laajentamisen. Voit valita oman yksilöllisen opintopolkusi. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös KAMKin muiden YAMK-koulutusten opinnoista ja toisten korkeakoulujen maisteritason tarjonnasta. Lopputyössä pääset soveltamaan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kehittämään ja johtamaan kehittämisprojektia työyhteisössäsi. 

Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin joko kampuksella tai opintojaksona ulkomailla.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Lisätietoja
Yliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa: itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 16.3.-30.3.2022
Valintakokeet
Lisätiedot valintakokeesta lisätään myöhemmin.

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi muun kuin liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta vaaditaan tutkintoon sisältyvinä tai sen lisäksi suoritettuna vähintään 30 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja.  Mikäli hakija on työskennellyt vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimies- tai johtotehtävissä, voidaan sen perusteella katsoa osa liiketalouden opinnoista suoritetuksi.  

Tutkinnon lisäksi pääsyvaatimuksena on vähintään 2 vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta työn ohessa suoritettuna. Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä, itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Osa opinnoista toteutetaan suomen kielellä ja osa englannin kielellä.  

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee oman  työyhteisön kehittämistä.

Englanninkielinen YAMK-koulutus Master's Degree in International Business Management alkaa KAMKissa syksyllä 2020. Koulutuksen laajuus on 90 op ja opiskeluaika n. 2 vuotta monimuotototeutuksena.

Koulutuksen osaamistavoitteissa ja sisällöissä painottuvat strateginen johtaminen, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, globaalit talouden ilmiöt, kansainvälinen liiketoiminta sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.