Etusivu / fi / Hakijalle / Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopintojen avulla voit tutustua amk-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen. 

Opiskellessasi lukio-opintoja voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Opinnot ovat sinulle ilmaisia, jos opiskelet jossakin Kainuun lukiossa. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tämän linkin kautta.

Kurkistusopintojen tarjonta

Klikkaa opintojakson nimeä saadaksesi lisätietoja.

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)
Johdatus robotiikkaan (1 op)
Johdatus virtuaalisovelluksiin (1 op)
Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen (3 op)
Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)
Liikunnan perusteet (2 op)
Matkailun johdantokurssi (3 op)

 

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi osaat toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti.

Sisältö: 
Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona
Yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla
Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat
Opettaja: Yliopettaja Anitta Juntunen 

Johdatus robotiikkaan (1 op)

Opintojaksolla tutustutaan robotiikkaan ja teollisuusrobottien käyttökohteisiin. KAMKin robotiikan laboratoriossa tehdään ohjelmointiharjoitus ja tutustutaan teollisuusrobotiikan virtuaalisovelluksiin. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2019, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).
Koulutusala: Teknologia
Opettaja: Sami Räsänen

Johdatus virtuaalisovelluksiin (1 op)

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuusjärjestelmiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin eri yhteyksissä. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2019, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).
Koulutusala: Teknologia
Opettaja: Jonna Kalermo-Poranen

Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen (3 op)

Opiskelija perehtyy liike-elämän tapoihin ja pelisääntöihin sekä edustamiseen eri kulttuureissa. Hän osaa toimia kansainvälisissä tilanteissa ja tuntee kansainvälisen viestinnän ulottuvuuksia. Opiskelija ymmärtää liike-elämän koodikieltä niin pukeutumisessa, matkustamisessa, ruokailussa kuin kokoustilanteissakin.

Sisältö:
Kansainvälisen toimintaympäristön haasteet
Kulttuuriin monet kasvot
Kulttuurienvälinen viestintä
Liike-elämän tilanteet

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, alkaen syksyllä 2019. 
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
Opettaja: Lehtori Liisa Mikkonen

Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö: 
Yrittäjyys 
Yrityksen toimintaprosessi 
Sidosryhmät 
Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta 
Logistiikka 
Rahoitus 
Riskien hallinta ja markkinointi. 


Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi 
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
Opettajat: Lehtorit Arto Huuhtanen ja Maritta Seppälä

Liikunnan perusteet (2 op)

Opiskelija osaa määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja sisältöalueet. Hän kykenee analysoimaan millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Koulutusala: Palvelualat
Opettajat: Liisa Paavola ja Kirsi Huotari

Matkailun johdantokurssi (3 op)

Tavoitteena on, että saat yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Suoritettuasi opintojakson ymmärrät matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja olet tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Opintojakso antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista.

Sisältö: 
Matkailun ja liikuntamatkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet, työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä 
Matkailijan muotokuva (matkailijasegmentit) ja motivaatiotekijät 
Visit Finland ja UNWTO 
Suomen ja maailman matkailu 
Matkailun vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Palvelualat 
Opettaja: Lehtori Mika Pietarinen