Etusivu / fi / Hakijalle / Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopintojen avulla voit tutustua amk-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen. 

Opiskellessasi lukio-opintoja voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta. Opinnot ovat maksuttomia kaikille lukio-opiskelijoille.

Voit tutustua Kajaanin ammattikorkeakouluun ja siellä opiskeluun myös Visit KAMKin avulla. Se on kokonaisuus, jossa yhdistyy mahdollisuus suorittaa yksi opintopiste Kajaanin ammattikorkekouluun ja päästä samalla tutustumaan uniikilla tavalla KAMKin koulutustarjontaan. Kokonaisuus muodostuu kahdesta osiosta: Visit KAMK -tehtävistä sekä Visit KAMK -tapahtumasta. Lue lisää Visit KAMKista täältä.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tämän linkin kautta.

 

Kurkistusopintojen tarjonta

Klikkaa opintojakson nimeä saadaksesi lisätietoja.

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)
Ilmastonmuutoksen perusteet (1 op)
Johdatus robotiikkaan (1 op)
Johdatus virtuaalisovelluksiin (1 op)
Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)
Liikunnan perusteet (2 op)
Matkailun johdantokurssi (3 op)
Principles of Sports (3 cr)
Principles of Tourism (3/5 cr)
Principles of Marketing (3 cr)
Basics of Esports Landscape (3 cr)
Visit KAMK (1 op)

 

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi osaat toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti.

Sisältö: 
Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona
Yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla
Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat
Opettaja: Koulutusjohtaja Minna Hökkä 

 

Ilmastonmuutoksen perusteet (1 op)

Verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Ajankohta: Oman aikataulun mukaisesti verkko-opintoina
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat, Teknologia, Liiketalous, Liikunnan koulutus, Matkailun koulutus
Opettaja: Silja Keränen

 

Johdatus robotiikkaan (1 op)

Opintojaksolla tutustutaan robotiikkaan ja teollisuusrobottien käyttökohteisiin. KAMKin robotiikan laboratoriossa tehdään ohjelmointiharjoitus ja tutustutaan teollisuusrobotiikan virtuaalisovelluksiin. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2021, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).
Koulutusala: Teknologia
Opettaja: Sami Räsänen

Johdatus virtuaalisovelluksiin (1 op)

Opintojaksolla tutustutaan virtuaalitodellisuusjärjestelmiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin eri yhteyksissä. Opintojaksoa edeltää ennakkotehtävä ja siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan syksyllä 2021, mikäli osallistujia saadaan 10 henkilöä (max. 20 henkilöä).
Koulutusala: Teknologia
Opettaja: Jonna Kalermo-Poranen

 

Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö: 
Yrittäjyys 
Yrityksen toimintaprosessi 
Sidosryhmät 
Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta 
Logistiikka 
Rahoitus 
Riskien hallinta ja markkinointi. 


Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi 
Koulutusala ja koulutus: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet, liiketalouden koulutus
Opettajat: Lehtorit Arto Huuhtanen ja Maritta Seppälä
Suoritukset: Harjoituskirjan täyttäminen, verkkotentti

 

Liikunnan perusteet (2 op)

Opiskelija osaa määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja sisältöalueet. Hän kykenee analysoimaan millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Opiskelija tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sisältö:
Oppimiskäsitykset ja -menetelmät
Opetustyylit
Liikuntakasvatus
Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Turvallisuus liikunnanohjauksessa

Ajankohta: Opintojakso toteutuu syyslukukaudella, opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä opiskelijan omaan tahtiin.
Koulutusala ja koulutus: Palvelualat; liikunnan koulutus
Opettajat: Niko Kuusela
Suoritukset: Testit (3 kpl), kirjallinen tehtävä, tentti

 

Matkailun johdantokurssi (3 op)

Tavoitteena on, että saat yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Suoritettuasi opintojakson ymmärrät matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja olet tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Opintojakso antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista.

Sisältö: 
Matkailun ja liikuntamatkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet, työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä 
Matkailijan muotokuva (matkailijasegmentit) ja motivaatiotekijät 
Visit Finland ja UNWTO 
Suomen ja maailman matkailu 
Matkailun vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala ja koulutus: Palvelualat; matkailun koulutus
Opettaja: Lehtori Mika Pietarinen
Suoritukset: Kolme tehtävää ja essee

 

Principles of Sports (2 cr)

Learning outcomes of the course: They will be able to plan, implement, and assess teaching and instruction situations. They can explain how the theoretical base of health promotion has developed, being able to define the central concepts of health promotion. They will recognize the main content areas of health promotion, being able to analyze the main factors that pose a threat to the health and well-being of different age groups. They can describe the principle foundations of healthy exercise, recognizing the significance of a way of life involving plenty of exercise to health and well-being.

Course contents:
Learning and instruction
Theory of health and well-being

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course
Branch and education: Service; Sports
Teacher: Niko Kuusela
Assignments: short written assignment, lesson plan, mind map

 

Principles of Tourism (3/5 cr)

Students will comprehend the nature of the tourism system. Upon completion of this course students will be able to define and classify basic tourism concepts. The course provides appreciation of the components of tourism demand as well as tourist consumer behaviour. Furthermore students will be able to name various tourism players and their economic, environmental and socio-cultural impact.

Course contents:
Introduction of a tourism system
Definitions and classifications
Consumer behaviour and tourism demand
Economic, environmental, socio-cultural impact of tourism
Attractions, accommodation, destinations
Introduction of sustainable tourism

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course
Branch and education: Service; Tourism
Teacher: Marjukka Turunen
Assignments:

 

Principles of Marketing (3 cr)

‘Running a business without marketing will kill it!’ – Paul Cookson
This course aims to introduce the basics of marketing, its role in business and introduce some commonly used strategies that lead to superior business performance. 

Course contents:
What is the marketing environment?
What is marketing strategy?
How do businesses gather market intelligence, analyse and create their marketing strategies?
What are consumer and business buyer behaviours?
How do businesses segment, target and position to differentiate from their competitors?
What are the commonly used strategic tools in marketing?

Availability: 1 April - 31 July, 2021, web course
Branch and education: Business
Teacher: Ruey Komulainen
Assignments:                     
 

Basics of Esports Landscape (3 cr)

The students gain basic knowledge of esports as a business environment. The students learn what is esports and why it is important and what it is more than just playing video games. Students come to know of esports history and more specific definitions of esports. The students will learn about various stakeholders working in the field and their role in the esports industry.

Course contents:
Esports basics
History, definition and landscape

Availability: The course will be opened at 22nd March 2021, after that you can conduct it according to your own timetable, web course
Branch and education: Business; eSports
Teacher: Janus Pitkänen
Assignments:
Web exam