Palaa koulutushakuun

Insinööri (AMK)

Konetekniikan koulutuksessa saat opinnot, joilla kohtaat tulevan urasi teollisuuden perinteiden ja digitaalisten mahdollisuuksien murroksessa. Opinnoissa voit suuntautua esimerkiksi teollisuuden virtuaalisovellusten suunnitteluun ja toteutukseen, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, tuotannonjohtamiseen sekä robotiikkaan. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niissä on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin tietotyöksi. Erilaiset opintojen aikaiset projektit ja yrityksille tehtävät toimeksiannot ovat mielekkäitä opitun soveltamisen kohtia opintojen aikana. Pääset koulutuksen aikana perehtymään myös monipuolisen teollisuuden tuotantoprosessien hallintaan alusta tuotteen valmistumiseen saakka. Eri suuntautumisvaihtoehdot laajentavat myös työelämän sijoittumisen mahdollisuuksia opinnot suoritettuasi.
Koulutuspaikat
40
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
5.-19.9.2018. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi
Valintakokeet
Syksyn yhteishaussa tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 2.11.2018 klo 9.30 - 13. 

Tekniikan alan valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa noin kahden viikon ajan ennen valintakoetta http://teliennakko.metropolia.fi/.
 

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Alan työllisyystilanne on hyvä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäällikkönä tai tuotantopäällikkönä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähiopetusta on marginaalinen määrä, arviolta 20 päivää neljän opintovuoden aikana. Voit osallistua koulutukseen erittäin joustavasti mistä tahansa  etäyhteyspalveluja hyödyntäen, luentoja voi seurata sähköisten tallenteiden myötä myös jälkikäteen. Osa tenteistäkin tehdään verkossa ja apunasi on mahtava määrä erilaisia verkkopohjaisia materiaaleja ja opintojaksoja, joista osan valitset suuntautumisesi mukaan. On-Line tunnit pidetään neljänä iltana viikossa, maanantaista torstaihin klo 17 – 20 välisenä aikana. 

Osa opinnoista on pakollista ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, ja ne järjestetään perjantaisin ja / tai  lauantaisin Kajaanissa ja Raahessa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Esimerkiksi ensimmäisenä lukuvuotena on 4 pakollista lähiopetuspäivää. Niinä viikkoina, jolloin on lähiopetusta, maanantai – torstai tunteja on vähemmän. Koulutuksen aikana tehdään runsaasti erilaisia projekti- ja harjoitustöitä usein yritysten toimeksiantoina. Opintojen päätyttyä voit toimia esimerkiksi teollisten yritysten erilaisissa suunnittelu-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtävissä.  

Aloita uusi urapolkusi joustavasti kotoasi, omalta paikkakunnalta käsin.

 

Syksyn yhteishaussa tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 2.11.2018 klo 9.30 - 13. 

Tekniikan alan valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa noin kahden viikon ajan ennen valintakoetta http://teliennakko.metropolia.fi/.

Valintakoepaikka määräytyy hakutoiveiden mukaan. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Jos ylin tekniikan alan hakutoive on Kajaanin ammattikorkeakoulu, koe on mahdollista tehdä vaihtoehtoisesti myös Raahessa, osoitteessa Koulutuskeskus Brahe, Tervahovinkatu 2, 92100 Raahe.

Hakija voi valita valintakoepaikaksi Kajaanin tai Raahen vain siinä tapauksessa, että ylin hakutoive on Kajaanin amk. Jos valintakokeen haluaa tehdä Raahessa, hakijan tulee ilmoittaa siitä opintosihteerille, puh. 044 7101 564. 

Lue kaikki tarkemmat ohjeet koulutuksen sivuilta opintopolku.fi (hakeminen välilehti)