Palaa koulutushakuun

Kliininen asiantuntija, Palliatiivinen hoitotyö, Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) -tutkinnon tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita hyvinvointipalveluihin ja erityisesti terveysalalle. Opinnot luovat edellytyksiä toimia asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

Tutkinto muodostuu monialaisista johtamis-, tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Palliatiivisen hoidon opintoja on 35 op. Koulutukseen sisältyy opinnäytetyö (30 op), jonka aihe suunnataan kehittämään palliatiivisen potilaan hoitotyötä samoin kuin omaa urakehitystä.

Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan koulutuksen opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamisen kehittymistä, jotka on suunniteltu osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hanketta kuuden ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä. Koulutuksen toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisen osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä kliinisen asiantuntijan kompetensseja ovat tutkimus- ja kehittämisosaaminen, asiantuntijuuden johtamisosaaminen, osaamisen ja potilasohjauksen kehittämisosaaminen ja laajavastuinen kliininen hoitotyö.

Koulutuspaikat
5
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
Lisätietoja
Lehtori Kirsi Moisanen, kirsi.moisanen(@)kamk.fi, p. 044 7101 276
Opiskelu
monimuotokoulutus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
Haussa kevään toisessa yhteishaussa, 15. - 30.3.2023.
Valintakokeet

Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista