Palaa koulutushakuun

Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Raahe

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen, rakennetekniikkaan ja kiinteistöjen kunnossapitosuunnitteluun. Koulutus antaa kaikille opiskelijoille laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot, joita opiskelija voi syventää vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta.

Suuntautumisvaihtoehtoja ovat tuotantotekniikka, isännöinti ja puurakentaminen.

Opiskelijat tutustuvat projekteissa ja harjoitteluissa alan  eri yritysten toimintaan ja saavat näin opintojen aikana käsityksen rakennusalan vaatimuksista.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi toimia kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä tai yksityisenä rakennusalan yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaainsinööri, tekninen isännöitsijä, suunnittelija tai puurakentamisen asiantuntija.
Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, jari.kahkonen(at)kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutus
Hakeminen

Valintakokeet
Kaikille opiskelijoille yhteisiin opintoihin kuuluvat johto-, suunnittelu- ja erilaiset kehitystehtävät. Näiden lisäksi opiskelija suuntautuu johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

TUOTANTOTEKNIIKKA
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa eväät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Opit tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

ISÄNNÖINTI
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkitys kiinteistön ylläpidossa.

PUURAKENTAMINEN
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

Insinöörikoulutuksen valintakokeeseen valmentava kurssi järjestetään 17.3. - 19.5.2021. Kurssin kesto on noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen. Kurssista saa 1 opintopisteen KAMKin vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssi järjestetään etänä.

Pakollinen ilmoittautuminen 16.3.2021 mennessä.
Ilmoittaudu valmennuskurssille

Lue esite

Lisätietoja:
Opintoasiainkoordinaattori
Marita Karjalainen
puh. 044 7101 564 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen esittely