Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Valintakokeet

Valintakokeet KAMK:ssa

Jos todistuksesta lasketut pisteesi eivät riitä todistusvalinnassa valituksi tulemiseen tai sinulla ei ole todistusvalinnassa huomioitavaa toisen asteen tutkintoa, sinun täytyy osallistua AMK-valintakokeeseen ja voit tulla sitä kautta valituksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi todistusvalinnassa, voit ottaa heti opiskelupaikan vastaan eikä sinun tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen tai erillisiin valintakokeisiin.

Digitaalinen AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, joka otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. Suurin osa ammattikorkeakoulujen koulutuksista käyttää AMK-valintakoetta opiskelijavalinnassaan. Kulttuurialalla ja englanninkielisessä koulutuksessa ei käytetä valtakunnallista AMK-valintakoetta.

  • Tarkista, onko hakukohteenasi oleva koulutus mukana AMK-valintakokeessa vai onko koulutuksessa käytössä erillinen valintakoe.
  • Tarkista erityisesti aikataulut ja valintakoepaikka ennen valintakoetilaisuutta.


* Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), hakijat osallistuvat AMK-valintakokeeseen
* Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), hakijat osallistuvat AMK-valintakokeeseen

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2019 yhteishaussa aikavälillä 29.10. –1.11.2019. Kaikki neljä valintakoepäivää eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. KAMKissa AMK-valintakoepäivät ovat 30. - 31.10.2019.

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Valitse hakulomaketta täyttäessäsi itsellesi sopiva valintakoepaikka ja -aika tarjotuista vaihtoehdoista. Valintakoekutsuja ei lähetetä.

Hakija tuo mukanaan kannettavan tietokoneen, jolla hän tekee AMK-valintakokeen. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa.

Ota valintakokeeseen mukaan:

  • voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kannettava tietokone ja virtajohto
  • halutessasi langallinen hiiri (langattomia laitteita ei voi tuoda valintakoetilaan)
  • kynä ja
  • tunniste, jonka linkki toimitetaan hakulomakkeen yhteystietojen perusteella hakijoille 

Katso valmistautumisohjeet, laitteistovaatimukset valintakoetta varten, valintakokeen aikataulu ja sisällöt yms. tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta täältä.* Matkailun koulutus (monimuotototeutus), hakijat osallistuvat KAMKin erilliseen valintakokeeseen:

Matkailun restonomikoulutuksen kirjallinen valintakoe järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoululla 01.11.2019 kello 10.00 – 12.00. Valintakokeeseen ilmoittautuminen alkaa klo 9.30.

Matkailun monimuotokoulutukseen järjestetään oma valintakoe, emme ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakukelpoiset hyväksytään valintakokeeseen. Valintakoe sisältää kirjoitelman ja matemaattisloogisen tehtäväosion. Valintakokeessa ei ole ennakkomateriaalia, vaan kaikki tarvittava materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max. 70 p.) voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään.

Kajaanin kartta

Tutustu karttaan

Erityisjärjestelyjen hakeminen valintakokeeseen

Jos hakija tarvitsee vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä kirjallinen valintakokeen erityisjärjestelypyyntö, johon tulee liittää mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö tulee toimittaa kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Mikäli valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve on olemassa jo hakuaikana, erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Syksyn yhteishaussa määräaika on 25.9.2019 klo 15 mennessä. Jos valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve syntyy tai todetaan määräajan jälkeen, erityisjärjestelypyyntö on toimitettava viipymättä.

Erityisjärjestelypyynnössä tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Pyyntöön tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Erityisjärjestelypyyntölomake ja lisätietoja

Insinöörikoulutuksen valintakokeeseen valmentava kurssi

Insinöörikoulutuksen valintakokeeseen valmentava kurssi pidetään vuosittain Kajaanin ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liikenteen alan tiloissa, osoitteessa Kuntokatu 5 (rakennus Taito 1). Opetusta voi seurata myös etänä. Kurssi on auki myös kesän ajan, joten valintakokeeseen voi valmistautua myös omalla ajalla.

Tutustu kurssin sisältöön