Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Suomen kielen taitovaatimukset

Suomen kielen taitovaatimukset todistusvalinnassa KAMKissa

 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun tulee todentaa suomen kielen taitosi, jotta voit tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi todistusvalinnalla. 

Voit todentaa suomen kielen taitosi jollakin seuraavista tavoista

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto siten, että tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä. (1.1.2023 lähtien)
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A),
  • Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Approbatur (A),
  • Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe on suoritettu vähintään arvosanalla Cum laude approbatur (C) tai
  • keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe on suoritettu arvosanalla Laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) on suoritettu vähintään arvosanalla 2 
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi on suoritettu vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi on suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  • L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti
   • Ennen vuotta 20221suoritettu tutkinto: arvosana vähintään 4
   • Vuoden 2021 jälkeen suoritettu tutkinto: arvosana vähintään 5
  • L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7

 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) 
  • Suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä on suoritettu hyväksytysti
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)
  • Perus- ja keskitason kielitutkinto on suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti
  • Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä. 

Liitteiden toimittaminen

1. Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

2. Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee

 • liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta määräaikaan mennessä
 • varmistaa, että toimittamastasi liitteestä käy ilmi vaadittu suomen kielen opintojen taso tai arvosana.

3. Jos kielitaidon todentava tutkintosi valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee

 • hakuvaiheessa liittää Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio suorituksestasi määräaikaan mennessä
 • lisäksi toimittaa kopio lopullisesta kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)kamk.fi.

Liitteiden toimittamisen määräaika on ilmoitettu Opintopolussa ja hakulomakkeella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes kielitaidon osoittava todistus on tarkastettu.