Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Suomen kielen taitovaatimukset

Suomen kielen taitovaatimukset todistusvalinnassa KAMKissa

Jos äidinkielesi ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi ja tulet todistusvalinnalla valituksi suomenkieliseen koulutukseen tutkinto-opiskelijaksi, sinun tulee todentaa suomen kielen taitosi, jotta voit aloittaa opintosi.
 
Jos sinulla ei ole esittää mitään alla mainituista dokumenteista, ota yhteyttä KAMKin hakijapalveluihin sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut@kamk.fi 22.9.2021 klo 15 mennessä
Opiskelijavalintasi on tällaisessa tilanteessa ehdollinen. Ehdollisuus poistuu, kun olet KAMKin ilmoittamalla tavalla todentanut suomen kielen taitosi hyväksytysti.

Voit todentaa suomen kielen taitosi jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä mikäli päättötodistuksessa äidinkieli on suomi hyväksytyllä arvosanalla TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • L1-kieli (suomen kieli) suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot TAI
  • L2-kieli (suomen kieli) suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
  • Suomi äidinkielenä -suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) Vaihtoehtoisesti ylimmät tasot (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Olet tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Olet tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Olet suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Olet suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot
  • Olet suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 22.9.2021 kello 15.00 mennessä.

 Jos kielitaidon todentava tutkintosi valmistuu vasta hakukeväänä hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee

 • hakuvaiheessa toimittaa oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio suorituksestasi ja
 • kopio lopullisesta kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta viimeistään 3.12.2021 kello 15.00 mennessä. Valinta on ehdollinen niin kauan kuin kielitaito on todennettu.