Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot

Päivätoteutus ja monimuotototeutus

Ammattikorkeakoulu päättää jokaisen koulutuksen valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa.

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia tai muita pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Kajaanin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.

Lisätietoja opiskelijaksi ottamisen rajoituksista sekä sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan terveydellisistä vaatimuksista löydät opintopolku.fi -palvelusta.

Lue lisää

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Katso tarkemmat tiedot täällä: Yhden korkeakoulupaikan säännös

      

Ensikertalaiskiintiö

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa. Ensikertalaiskiintiöstä löydät tarkemmin tietoa koulutusten kuvausten kohdalta opintopolusta.

 

Päivä- vai monimuotototeutus?

Suurimmat erot ovat koulutusten toteutustavoissa ja myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja. Voit valita joko päivä- tai monimuotototeutuksen tai hakea molempiin.

Päivätoteutus
Päivätoteutuksena toteutettaviin koulutuksiin hakee eri-ikäisiä opiskelijoita.

• Päivätoteutuksessa on pääasiassa päiväopintoja, vähemmän etäopiskelua.
• Yleensä päätoimista opiskelua.
• Myös aikuisia hakee opiskelemaan päivätoteutukseen.

Monimuotototeutus
Monimuotokoulutuksissa on vähemmän lähiopetusta ja enemmän itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua. Yleensä opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Virtuaalisiin opintojaksoihin osallistuminen vaatii tietokoneen ja internet-yhteyden. Opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Joskus koulututukset voi olla kohdennettu erityisesti jonkin alan työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta omaaville.

    Ammattikorkeakoululaki

    Ammattikorkeakoululaki

    Lue tarkempia tietoja hakemisesta, valintaperusteista, esteettömyydestä, terveydentilavaatimuksista, huumausainetesteistä yms. seuraavasta linkistä:

    Ammattikorkeakoululaki 932/2014