Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot

Päivätoteutus ja monimuotototeutus

Ammattikorkeakoulu päättää jokaisen koulutuksen valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa.

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia tai muita pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Mikäli suunnittelet hakevasi sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, sinun tulee hakuvaiheessa arvioida omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella. Ota terveydentilaasi ja toimintakykyysi liittyvät rajoitteet puheeksi opinto-ohjaajasi kanssa, kun teet jatko-opintosuunnitelmaasi.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Lisätietoja opiskelijaksi ottamisen rajoituksista sekä sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan terveydellisistä vaatimuksista löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Lue lisää

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

Katso tarkemmat tiedot täällä: Yhden korkeakoulupaikan säännös

    

Ensikertalaiskiintiö

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa. Ensikertalaiskiintiöstä löydät tarkemmin tietoa koulutusten kuvausten kohdalta opintopolusta.

 

Päivä- vai monimuotototeutus?

Suurimmat erot ovat koulutusten toteutustavoissa ja myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja. Voit valita joko päivä- tai monimuotototeutuksen tai hakea molempiin.

Päivätoteutus
Päivätoteutuksena toteutettaviin koulutuksiin hakee eri-ikäisiä opiskelijoita.

• Päivätoteutuksessa on pääasiassa päiväopintoja, vähemmän etäopiskelua.
• Yleensä päätoimista opiskelua.
• Myös aikuisia hakee opiskelemaan päivätoteutukseen.

Monimuotototeutus
Monimuotokoulutuksissa on vähemmän lähiopetusta ja enemmän itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua. Yleensä opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Virtuaalisiin opintojaksoihin osallistuminen vaatii tietokoneen ja internet-yhteyden. Opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Joskus koulututukset voi olla kohdennettu erityisesti jonkin alan työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta omaaville.

  Ammattikorkeakoululaki

  Ammattikorkeakoululaki

  Lue tarkempia tietoja hakemisesta, valintaperusteista, esteettömyydestä, terveydentilavaatimuksista, huumausainetesteistä yms. seuraavista linkeistä:

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014

  Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 257/2015