Kajaanin AMK toteuttaa Datalähtöistä insinööriosaamista Kainuuseen -hanketta (DAIKA), jonka päätavoitteena on dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn keskittyvän insinöörikoulutuksen (Datasta tekoälyyn) kehittäminen. Toisena keskeisenä tavoitteena on lisätä sidosryhmien osaamista ja tietoisuutta datan, analytiikan ja tekoälyn suomista mahdollisuuksista. DAIKA-hanke toteutetaan ajalla 1/2019 – 6/2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella (ESR = Euroopan sosiaalirahasto). DAIKA-hanke järjestämää avoimia koulutuksia 2–4 kpl ajanjaksolla joulukuu 2021 – kesäkuu 2022.

Koulutukset ovat yrityksille/organisaatioille de minimis -tuen alaisia. Lue lisää De Minimis -tuesta. Mikäli de minimis -tukea on käyttämättä, koulutus on maksuton. Muussa tapauksessa koulutus maksaa 139 €/henkilö/päivä.

De minimis -asioissa tukea ja neuvoja tarjoaa Taneli Rantaharju (taneli.rantaharju@kamk.fi)

Seuraava DAIKA-hankkeen tarjoama koulutus pureutuu tiedolla johtamiseen, ja se toteutetaan verkossa torstaina 31.3.2022 välillä klo 8–16. Koulutus sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutuksen otetaan maksimissaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneita on yli 20 kpl, asetettaan etusijalle Kainuun alueella toimivien yritysten ja organisaatioiden edustajat. Ensisijaisesti koulutukseen haetaan osallistujia Kajaanin AMK:n ulkopuolelta. Osallistujia otetaan mukaan varasijoilta, jos paikkoja vapautuu. Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan erikseen yhteyttä De Minimikseen liittyen ennen koulutuspäivää.

Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Tiedolla johtamisen -verkkokoulutuksen perustiedot ja sisällöt

Ajankohta: to 31.3.2022 Kouluttaja: Ari Hovi Oy, Hannu Järvi

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan oikeaan, laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa, joka voi olla strategista, taktista tai operatiivista. Oikea tieto ja informaatio jalostetaan datasta analysoimalla.

Informaatiovaatimusten tunnistaminen ja määrittäminen

 • Tiedolla johtamisen hankkeet epäonnistuvat liian usein, ja epäonnistumiset johtuvat tyypillisesti hankkeiden huonosti asetetuista tavoitteista eli epäselvistä informaatiovaatimuksista
 • Informaatiovaatimusten tunnistaminen ja määrittäminen vaatii liiketoiminnalta suurempaa panostusta kuin yleisesti tiedostetaan
 • Käydään läpi keinoja, jolla helpotetaan liiketoiminnan työtä ja varmistetaan onnistuneet informaatiovaatimukset

Tulevaisuuden informaatiovaatimuksiin valmistautuminen

 • Tiedolla johtamisen ratkaisujen toteuttaminen on tasapainoilua ketterän nopean kehittämisen ja pitkän tähtäimen tarpeiden tukemisen välillä
 • Ketterä kehittäminen tuottaa nopeita tuloksia, mutta voi johtaa osaoptimoituihin ratkaisuihin, jolloin uusien tarpeiden täyttäminen on kerta toisensa jälkeen vaikeampaa
 • Käydään läpi keinoja, joilla pystytään toteuttamaan ketterää kehitystä samalla huomioiden tulevaisuuden kannalta kestävät ratkaisut

Organisoituminen: Millaisella työnjaolla pystytään parhaiten tukemaan tiedolla johtamista

 • Epäonnistuneet tiedolla johtamisen hankkeet kompastuvat poikkeuksetta ihmisiin, organisoitumiseen ja johtamiseen.
 • Käydään läpi parhaita käytäntöjä, joilla toimintatapojen muutos on saatu aikaiseksi joissakin johtavista suomalaisista organisaatioista

Miten varmistamme, että oikea tieto on käytettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa

 • Informaatioratkaisuja toteutettaessa ei usein huomioida riittävästi tiedon käyttökontekstia. Esim. asiakastyytyväisyyttä kuvaavat tiedot tulee olla asiakaspalvelijalla käytettävissä asiakaskohtaamisen hetkellä.
 • Käydään läpi keinoja, jolla varmistetaan kehityshankkeissa, että tuotetaan tietoa sellaisessa muodossa, joka on käytettävissä silloin ja siellä, kun sitä tarvitaan

Miten jokainen voi hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä tiedolla johtamisessa

 • Koneoppimisen ja tekoälyn ymmärtäminen syvällisesti on haastavaa, mutta niitä pystyy onneksi soveltamaan ilman syvällistä ymmärtämistäkin
 • Näitä voi oppia soveltamaan, jos kykenee tunnistamaan yhteneväisyyksiä siinä, miten niitä on jo sovellettu jossain muualla, mahdollisesti täysin toisella toimialalla.
 • Käydään läpi parhaita käytäntöjä, millä näitä yhteneväisyyksiä pystyy tunnistamaan ja näin löytämään mahdollisia kehittämiskohteita omassa työympäristössä.
Lisätietoja koulutuksesta:
Taneli Rantaharju
Teknologia-osaamisalue
Puh. 044 7101 253
email: taneli.rantaharju(at)kamk.fi

Koulutus on osa DAIKA-hanketta, Datalähtöistä Insinööriosaamista Kainuuseen. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo